และยังคงอยู่ตรงนี้
ไม่มีจุดหมาย
ใด 
 
 
ภาพความทรงจำสุดท้าย
 ยังติดอยู่ในหัว
ใจ
 
ก็ไม่รู้ว่
Dm 
าอีกนานไหม
 
จะลบความ
ทรงจำเจ็บปว
Em 
ดนี้ไป 
Am 
 
ความรู้สึกครั้งนี้
Dm 
ยังตรึงยังอยู่ในหัวใจ

 
ฉันนึกถึงวันดี
ๆ 
 
ที่เธอได้ทำเอาไว้
Em 
 
จะจำไว้จนวันตาย
Dm 
 จนชั่ว
นิรันดร์ 
 
ให้ฟ้านั้นเป็นพยาน
 ส่องความรักนี้ไ
Em 
ปถึงเธอ 
Am 
 
อยากให้เธอรู้ว่
Dm 
าฉันรักเธอแค่ไหน

 
อีกไม่นานฉัน
คงจะตายไปกับความ
Em 
รัก
 
ที่มันผิดหวัง
Dm 
ทุกคราวทุกครา
 เมื่อรัก
ใครสักคน
 
แต่ก็ไม่รู้ว่
าเพราะอะไร 
 
มันถึง
Em 
ได้เป็นอย่างนี้
A7 
 
ได้แต่บอก
Dm 
ตัวเองไว้
Em 
ว่าฉัน
ทำดีที่
สุดแล้ว

INSTRU | F G | Am | ( 2 Times )

 
ฉันนึกถึงวันดี
ๆ 
 
ที่เธอได้ทำเอาไว้
Em 
 
จะจำไว้จนวันตาย
Dm 
 จนชั่ว
นิรันดร์ 
 
ให้ฟ้านั้นเป็นพยาน
 ส่องความรักนี้ไ
Em 
ปถึงเธอ 
Am 
 
อยากให้เธอรู้ว่
Dm 
าฉันรักเธอแค่ไหน

 
อีกไม่นานฉัน
คงจะตายไปกับความ
Em 
รัก
 
ที่มันผิดหวัง
Dm 
ทุกคราวทุกครา
 เมื่อรัก
ใครสักคน
 
แต่ก็ไม่รู้ว่
าเพราะอะไร 
 
มันถึง
Em 
ได้เป็นอย่างนี้
A7 
 
ได้แต่บอก
Dm 
ตัวเองไว้
Em 
ว่าฉัน
ทำดีที่
สุดแล้ว

 
ต่อให้ฉัน
นั้นต้องตาย 
 
เธอคงไม่
สนใจ
 
ต่อให้ทำ
Am 
เช่นไรเธอก็คงจะมีไหม่
 
ต่อให้ฉัน
นั้นต้องตาย 
 
เธอคงไม่
สนใจ
 
ต่อให้ทำ
Am 
เช่นไรเธอก็คงจะมีไหม่
 
จะมีบ้างไหม
 ที่คน
อย่างฉัน
 
จะสุข
Am 
สมหวังในความรัก
 
ที่ฉันตั้งใจทุ่
มเทลงไปห
Am 
มดหัวใจ

 
อีกไม่นานฉัน
คงจะตายไปกับความ
Em 
รัก
 
ที่มันผิดหวัง
Dm 
ทุกคราวทุกครา
 เมื่อรัก
ใครสักคน
 
แต่ก็ไม่รู้ว่
าเพราะอะไร 
 
มันถึง
Em 
ได้เป็นอย่างนี้
A7 
 
ได้แต่บอก
Dm 
ตัวเองไว้
Em 
ว่าฉัน
ทำดีที่
สุดแล้ว

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites