Tune to Eb
INTRO | G | D/F# | Em | C | ( 2 Times )

 
ได้พบกันอีกครั้ง
..       
D/F# 
 
กับน้ำตารินไหล
Em 
..       
 
กับการตัด
สินใจ 
 
ที่พลาด
Bm 
ไป
 
ดูเหมือนใคร
Am 
ได้ทำร้ายเธอ

 
วันนี้เธอกลับมา
..       
D/F# 
 
และฉันยัง
Em 
 ยินดีเสมอ
 
ฉันรอคอย
ที่จะได้พบ
Bm 
เธอ
 
คนที่ฉัน
Am 
รักสุดหัวใจ

 
ไม่เป็นไร
Am 
ใจเธอปลอดภัย
แล้ว
 
เรื่องวันวาน
Am 
 นั้นให้มันผ่าน
ไป
 
ฉันจะอยู่ดู
Am 
แล 
 
และไม่ไ
Bm 
ปไหน
 
ขอให้เธอ
A7 
อุ่นใจ 
 
ในอ้อมแขน
นี้

 
หลับตาเถิดหนา
..       
D/F# 
 
เธอคู่ควรที่จะฝัน
Em 
ดี       
 
ฝันร้ายนั้นได้จบ
 ไปเมื่อเธอ
 
กลับมา
Bm 
อยู่ตรงนี้
 
ทุก
Am 
 ๆ 
 
นาทีจะดีเหมือนเดิม
 
ฉันจะไม่ถาม
..       
D/F# 
 
ถึงเรื่องราวและไม่ซ้ำ
Em 
เติม       
 
เมื่อพรุ่งนี้เ
ธอตื่นมา 
 
จะเจอฉัน
Bm 
อยู่ที่เดิม
 
และพบ
Am 
ว่าวันที่เป็นฝันร้าย
.. 
 
ได้จางหายไป

INSTRU | G | D/F# | Em | C | ( 2 Times )

 
ไม่เป็นไร
Am 
ใจเธอปลอดภัย
แล้ว
 
เรื่องวันวาน
Am 
 นั้นให้มันผ่าน
ไป
 
ฉันจะอยู่ดู
Am 
แล 
 
และไม่ไ
Bm 
ปไหน
 
ขอให้เธอ
A7 
อุ่นใจ 
 
ในอ้อมแขน
นี้

 
หลับตาเถิดหนา
..       
D/F# 
 
เธอคู่ควรที่จะฝัน
Em 
ดี       
 
ฝันร้ายนั้นได้จบ
 ไปเมื่อเธอ
 
กลับมา
Bm 
อยู่ตรงนี้
 
ทุก
Am 
 ๆ 
 
นาทีจะดีเหมือนเดิม
 
ฉันจะไม่ถาม
..       
D/F# 
 
ถึงเรื่องราวและไม่ซ้ำ
Em 
เติม       
 
เมื่อพรุ่งนี้เ
ธอตื่นมา 
 
จะเจอฉัน
Bm 
อยู่ที่เดิม
 
และพบ
Am 
ว่าวันที่เป็นฝันร้าย
.. 
 
ได้จางหายไป

INSTRU | G | D/F# | Em | C | ( 2 Times )
INSTRU | G | D/F# | Em | C |
INSTRU ฝันร้ายได้จางหายไป
INSTRU | G | D/F# | Em | C |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites