หยดน้ำตายังไม่ทัน
หล่นลงถึงบนพื้น
 
ช่วยฝืนหัวใจเธอเอง
สักหน่อยได้ไหม
 
ยังไงเธอก็ได้ไ
Bm 
ป 
 
ให้ฉันเสีย
E7 
ใจ
 
นานกว่านี้จ
Am 
ะได้หรือเปล่า
Cm 

INSTRU | G | G | C | Cm |

 
ฉัน
Am 
รู้และฉันเข้าใจ 
 
ว่าในวันนี้เ
Bm 
ราไม่เหมือนก่อน
 
ฉัน
Am 
รู้ว่าใจของเธอ 
 
รีบร้อน
จะไปหาใคร
 
ฉัน
Am 
ขอเวลาไม่นาน 
 
โปรดอยู่กับฉัน
Bm 
ในวันสุดท้าย
 
ก่อนพรุ่งนี้จ
Am 
ะเป็นเขา 
 
คนที่เข้ามาอยู่ในชีวิต
เธอ

 
ก็ฉันมันเพิ่งได้รู้ว่
าเธอเปลี่ยนไป
Cm 
 
ก็ฉันนั้นเพิ่งจะเริ่ม
Bm 
รู้สึกเสียใจ
E7 
 
หน้าฉันมันเพิ่งได้รู้ว่
Am 
ามีอะไรหล่นมาเมื่อกี้
 
บอกเขาว่าคงจะใช้เ
วลาไม่นาน
Cm 
 
บอกเขาว่านี่มันเป็น
Bm 
เวลาสำคัญ
E7 
 
ฉัน
Am 
..  
 
ขอ
Bm 
  
 
ความ
  
 
เห็นใจ

 
หยดน้ำตายังไม่ทัน
หล่นลงถึงบนพื้น
 
ช่วยฝืนหัวใจเธอเอง
สักหน่อยได้ไหม
Cm 
 
ยังไงเธอก็ได้ไ
Bm 
ป 
 
ให้ฉันเสีย
E7 
ใจ
 
นานกว่านี้จ
Am 
ะได้หรือเปล่า
Cm 

 
ให้ฉันได้ยืนมองเธอ
สบตาครั้งสุดท้าย
 
ให้ฉันได้จำว่ารัก
มันเป็นเช่นไร
Cm 
 
เพราะฉันอาจจะเสีย
Bm 
ใจ 
 
อาจจะรัก
E7 
ใคร
 
ต่อจากนี้ไ
Am 
ม่ได้อีกแล้ว
Cm 
.. 
 
เมื่อเธอไป

INSTRU | C Cm | Bm E7 | Am | Cm |

 
เดี๋ยว
Am 
เธอก็มีเวลา 
 
อยู่กับเขา
Bm 
ตั้งอีกมากมาย
 
แค่สั
Am 
กนาทีได้ไหมบอกลา
 แค่ไม่กี่คำ
 
ภาพ
Am 
คนที่มันเสียใจ 
 
อยากจะขอ
Bm 
ให้เธอจดจำ
 
เจ็บจนแทบ
Am 
ตายคือฉัน
 
คนที่ฝืนเดินออกจากชีวิต
เธอ

 
ก็ฉันมันเพิ่งได้รู้ว่
าเธอเปลี่ยนไป
Cm 
 
ก็ฉันนั้นเพิ่งจะเริ่ม
Bm 
รู้สึกเสียใจ
E7 
 
หน้าฉันมันเพิ่งได้รู้ว่
Am 
ามีอะไรหล่นมาเมื่อกี้
 
บอกเขาว่าคงจะใช้เ
วลาไม่นาน
Cm 
 
บอกเขาว่านี่มันเป็น
Bm 
เวลาสำคัญ
E7 
 
ฉัน
Am 
..  
 
ขอ
Bm 
  
 
ความ
  
 
เห็นใจ

 
หยดน้ำตายังไม่ทัน
หล่นลงถึงบนพื้น
 
ช่วยฝืนหัวใจเธอเอง
สักหน่อย 
 
ได้ไหม
Cm 
 
ยังไงเธอก็ได้ไ
Bm 
ป 
 
ให้ฉันเสีย
E7 
ใจ
 
นานกว่านี้จ
Am 
ะได้หรือเปล่า
Cm 

 
ให้ฉันได้ยืนมองเธอ
สบตาครั้งสุดท้าย
 
ให้ฉันได้จำว่ารัก
มันเป็นเช่นไร
Cm 
 
เพราะฉันอาจจะเสีย
Bm 
ใจ 
 
อาจจะรัก
E7 
ใคร
 
ต่อจากนี้ไ
Am 
ม่ได้อีกแล้ว
Cm 
 เมื่อเธอไป

INSTRU | Em | A/C#  | Cm | G/B |
INSTRU | Em | A/C#  | C | Cm |

 
หยดน้ำตายังไม่ทัน
หล่นลงถึงบนพื้น
 
ช่วยฝืนหัวใจเธอเอง
สักหน่อย 
 
ได้ไหม
Cm 
 
ยังไงเธอก็ได้ไ
Bm 
ป 
 
ให้ฉันเสีย
Em 
ใจ
 
นานกว่านี้จ
Am 
ะได้หรือเปล่า
Cm 

 
ให้ฉันได้ยืนมองเธอ
สบตาครั้งสุดท้าย
 
ให้ฉันได้จำว่ารัก
มันเป็นเช่นไร
Cm 
 
เพราะฉันอาจจะเสีย
Bm 
ใจ 
 
อาจจะรัก
E7 
ใคร
 
ต่อจากนี้ไ
Am 
ม่ได้อีกแล้ว
Cm 
 จนวันตาย

INSTRU | C Cm | Bm E7 | Am | Cm |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites