เพราะมีความ
E6 
รัก
 
ฉันเลยเป็นคนที่อ่อ
B9 
นแอ
 
ต้องพบกับความพ่าย
E6 
แพ้
 
ที่วนเวียนซ้ำอย่างทุ
B9 
กข์ทน 
 
 
F#/Bb 
 
ทุกครั้งมันคอยตอก
E6 
ย้ำ
 
เจ็บแล้วไม่จำไม่ใ
E/Eb 
ช่คน
 
ถ้าต้องการหลุดจ
C#m 
ากวังวน
 
ต้องไม่ยอมทนอยู่อย่า
F#sus4 
งนี้.. 
 
 
F# 

 
จะเลิกเอาใจไป
B 
รัก 
 
คนที่ไม่รักเรา
 
จะเลิกเอาใจไป
G#m 
ทิ้งให้เจ็บให้ปวดร้าว
 
เพราะทำดีเท่าไ
E 
หร่ 
 
ก็ได้เพียงความว่างเ
C#m 
ปล่า
 
ถ้าหากทุ่มเทให้ค
F# 
นที่ไม่มีหัวใจ

 
จะต้องเป็นคนเข้มแ
B 
ข็งต่อจากนี้ไป
 
จะเลิกเป็นคนอ่อ
G#m 
นไหวให้คนที่ทำร้ายกัน
 
แต่คิดจะลืมเท่าไ
E 
หร่ 
 
กลับไม่เคยลืมสั
C#m 
กวัน
 
มันไม่เข้าใจทำ
F#sus4 
ไม…  
F# 
 
สุดท้ายก็ยังไปรั
B 
กเธอ…

 
เพราะว่าเธอคน
E 
นี้ 
 
ที่มีให้เพียงความผิ
B 
ดหวัง
 
เคยเสียน้ำตากี่ค
E 
รั้ง 
 
หัวใจก็ยังให้อ
B 
ภัย 
 
 
Gb/Bb 
 
ทุกครั้งมันเป็นคำถ
E 
าม 
 
เจ็บนี้จะนานถึงเมื่
B/Eb 
อไหร่
 
ถ้าไม่ยอมตัดขา
C#m 
ดเธอไป
 
ต้องเจ็บวนไ
E 
ปอยู่อย่า
F#sus4 
งนี้… 
 
 
F 

 
จะเลิกเอาใจไป
B 
รัก 
 
คนที่ไม่รักเรา
 
จะเลิกเอาใจไป
G#m 
ทิ้งให้เจ็บให้ปวดร้าว
 
เพราะทำดีเท่าไ
E 
หร่ 
 
ก็ได้เพียงความว่างเ
C#m 
ปล่า
 
ถ้าหากทุ่มเทให้ค
F#sus4 
นที่ไม่มีหัวใจ.. 
 
 
F# 

 
จะต้องเป็นคนเข้มแ
B 
ข็งต่อจากนี้ไป
 
จะเลิกเป็นคนอ่อ
G#m 
นไหวให้คนที่ทำร้ายกัน
 
แต่คิดจะลืมเท่าไ
E 
หร่ 
 
กลับไม่เคยลืมสั
C#m 
กวัน
 
มันไม่เข้าใจทำ
F#sus4 
ไม…  
F# 
 
สุดท้ายก็ยังไปรั
B 
กเธอ…

INSTRU | G#m | C#7 | Em | B |
INSTRU | C#/F | E | C#m | F# |

 
จะเลิกเอาใจไป
B 
รัก 
 
คนที่ไม่รักเรา
 
จะเลิกเอาใจไป
G#m 
ทิ้งให้เจ็บให้ปวดร้าว
 
เพราะทำดีเท่าไ
E 
หร่ 
 
ก็ได้เพียงความว่างเ
C#m 
ปล่า
 
ถ้าหากทุ่มเทให้ค
F# 
นที่ไม่มีหัวใจ

 
จะต้องเป็นคนเข้มแ
B 
ข็งต่อจากนี้ไป
 
จะเลิกเป็นคนอ่อ
G#m 
นไหวให้คนที่ทำร้ายกัน
 
แต่คิดจะลืมเท่าไ
E 
หร่ 
 
กลับไม่เคยลืมสั
C#m 
กวัน
 
มันไม่เข้าใจทำ
F#sus4 
ไม…  
F# 
 
สุดท้ายก็ยังไปรั
B 
กเธอ…

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites