INTRO | Bm | G | A | D |
INTRO | Bm | G | A F#m | Bm | Bm |

Bm 
โง่ไปเหมิดสุอย่างนั่นแหละ
 
บ่มีหยังดีจักอ
G 
ย่างในสายตาแล้วล่ะ
A 
มันก็เป็นธรรมดาแนวคนเห
Bm 
มิดใจ
Bm 
ต้องเจ็บก็พอสิฮู้แล้วล่ะ 
 
แต่
G 
ว่ายังทำใจบ่ได้
Em 
คนที่เคยบอกฮักห
A 
ลายให้เรากลายเป็
Bm 
นหมา

 
คั่น
Em 
ว่า 
 
บ่ฮักจ
A 
ริงลูกผู้
F#m 
หญิงบ่
Bm 
ให้
 
นี่ให้ทั้งก
G 
ายเสียทั้ง
A 
ใจยังบ่
D 
พอ 
 
 
D7/C 
 
เห็นใ
Em 
หม่กะถิ่มเ
A 
ก่า 
 
บ่คิดว่า
F#m 
เขาสิเจ็บแ
Bm 
นบ่
 
ลูกมี
G 
แม่ 
 
มี
A 
พ่อ 
 
คื
Bm 
อกัน…

 
เหมิดฮักกะถิ่มซั่น
G 
บ่ 
 
คนบ่
A 
พอนี่หละเพิ่น
Bm 
ว่า
 
ได้แ
A 
ล้วมันบ่รัก
G 
ษา 
 
ถิ่มปานห
A 
มาเบิดค่าต่
D 
อใจ
 
เจ็บ
F#m 
คักเจ็บแนแท้
G 
เด้ 
 
ใจมัน
A 
เพคือจั่งสิ
Bm 
ตาย.. 
 
 
A 
 
แต่คนสิไ
G 
ปเขาคิดง่
A 
ายๆ 
 
ว่าเสียคว
Bm 
ายโง่ๆ..

INSTRU | Bm A | Bm |

Bm 
เจ็บกะพอสิฮู้แก่ใจ 
 
น้ำตาไ
G 
หลไปบอกใจมันว่า
 
มัน
Em 
ผิดที่เฮานี่ห
A 
ละ 
 
ที่ไปฮักค
Bm 
นชั่ว..

INSTRU | G A | Bm A | G A | D |
INSTRU | G A | Bm A | G A | Bm |

 
คั่น
Em 
ว่า 
 
บ่ฮักจ
A 
ริงลูกผู้
F#m 
หญิงบ่
Bm 
ให้
 
นี่ให้ทั้งก
G 
ายเสียทั้ง
A 
ใจยังบ่
D 
พอ 
 
 
D7/C 
 
เห็นใ
Em 
หม่กะถิ่มเ
A 
ก่า 
 
บ่คิดว่า
F#m 
เขาสิเจ็บแ
Bm 
นบ่
 
ลูกมี
G 
แม่ 
 
มี
A 
พ่อ 
 
คื
Bm 
อกัน…

 
เหมิดฮักกะถิ่มซั่น
G 
บ่ 
 
คนบ่
A 
พอนี่หละเพิ่น
Bm 
ว่า
 
ได้แ
A 
ล้วมันบ่รัก
G 
ษา 
 
ถิ่มปานห
A 
มาเบิดค่าต่
D 
อใจ
 
เจ็บ
F#m 
คักเจ็บแนแท้
G 
เด้ 
 
ใจมัน
A 
เพคือจั่งสิ
Bm 
ตาย.. 
 
 
A 
 
แต่คนสิไ
G 
ปเขาคิดง่
A 
ายๆ 
 
ว่าเสียคว
Bm 
ายโง่ๆ…

 
เหมิดฮักกะถิ่มซั่น
G 
บ่ 
 
คนบ่
A 
พอนี่หละเพิ่น
Bm 
ว่า
 
ได้แ
A 
ล้วมันบ่รัก
G 
ษา 
 
ถิ่มปานห
A 
มาเบิดค่าต่
D 
อใจ
 
เจ็บ
F#m 
คักเจ็บแนแท้
G 
เด้ 
 
ใจมัน
A 
เพคือจั่งสิ
Bm 
ตาย..
A 
 
แต่คนสิไ
G 
ปเขาคิดง่
A 
ายๆ 
 
ว่าเสียคว
Bm 
ายโง่ๆ…

 
แต่คนสิไ
Em 
ปเขาคิดง่
A 
ายๆ 
 
ว่าเสียคว
Bm 
ายโง่ๆ
 
ฮักเขาเหมิ
G 
ดใจรางวัลที่ไ
A 
ด้… 
 
เฮากะแค่ควายโ
Bm 
ง่ๆ…

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites