INTRO | G | Bm | Em | C |

G 
..ที่ออกมาคืนนี้ออกมาฟังด
Bm 
นตรีออกมาชมแสงสี
 
เอาหั
Em 
วใจดวงนี้มาผสมดีกรี 
 
 
C 
พอให้มันได้ลืมความเศร้า

G 
..ถูกผู้หญิงใจร้ายคนบ่มีหั
Bm 
วใจเค้ามาทิ้งเฮาไป
 
..ต้องอ
Em 
าศัยสุรามาบรรเทาร่างกาย 
 
 
C 
ให้ฟ้าวเมาฟ้าวลืม

 
แล้วเป็น
Bm 
หยังน้ำตาจังค่อยไ
Em 
หล 
 
 
D 
มาตื่ม
 
ใส
C 
ว่าเมาแล้วสิลืม 
 
D 
ขาได้…

G 
..เพลงเศร้าผสมเหล้าเฮ็ดให้เจ็บกว่าเก่า
Bm 
..แฮงแต่เมาแฮงแต่เหงา 
 
แฮงแต่มีน้ำ
C 
ตา
 
..แฮงแต่ไ
D 
หลออกมาหยาวๆ

G 
..เพลงเศร้าผสมเหล้าเฮ็ดให้เมากว่าเก่า
Bm 
..เขาร้องเพลงสุขสันต์วันเกิดแฮป
C 
ปี้เบิร์ดเดย์
 
..น้ำ
D 
ตาก็ยังไหลออกมา..
 
..สิเพลงช้าเพลงเร็วก
G 
ะเจ็บ..
D 

G 
..ที่ออกมาคืนนี้ออกมาฟังดน
Bm 
ตรี 
 
หวังว่าสิหายดี
 
..บ่ได้
Em 
มาเพื่อตอกย้ำให้ต้องช้ำจังซี่
 
..จักกรึ๊บ
C 
แน่ 
 
พอสิได้หายซึม

 
แล้วเป็น
Bm 
หยังน้ำตาจังค่อยไ
Em 
หล 
 
 
D 
มาตื่ม
 
ใส
C 
ว่าเมาแล้วสิลืม 
 
D 
ขาได้…

G 
..เพลงเศร้าผสมเหล้าเฮ็ดให้เจ็บกว่าเก่า
Bm 
..แฮงแต่เมาแฮงแต่เหงา 
 
แฮงแต่มีน้ำ
C 
ตา
 
..แฮงแต่ไ
D 
หลออกมาหยาวๆ

G 
..เพลงเศร้าผสมเหล้าเฮ็ดให้เมากว่าเก่า
Bm 
..เขาร้องเพลงสุขสันต์วันเกิดแฮป
C 
ปี้เบิร์ดเดย์
 
..น้ำ
D 
ตาก็ยังไหลออกมา..
 
..สิเพลงช้าเพลงเร็วก
G 
ะเจ็บ..
D 

INSTRU | G | Bm | Am | D |
INSTRU | G | Bm | Am | D |

 
แล้วเป็น
Bm 
หยังน้ำตาจังค่อยไ
Em 
หล 
 
 
D 
มาตื่ม
 
ใส
C 
ว่าเมาแล้วสิลืม 
 
D 
ขาได้…

G 
..เพลงเศร้าผสมเหล้าเฮ็ดให้เจ็บกว่าเก่า
Bm 
..แฮงแต่เมาแฮงแต่เหงา 
 
แฮงแต่มีน้ำ
C 
ตา
 
..แฮงแต่ไ
D 
หลออกมาหยาวๆ

G 
..เพลงเศร้าผสมเหล้าเฮ็ดให้เมากว่าเก่า
Bm 
..เขาร้องเพลงสุขสันต์วันเกิดแฮป
C 
ปี้เบิร์ดเดย์
 
..น้ำ
D 
ตาก็ยังไหลออกมา..

G 
..เพลงเศร้าผสมเหล้าเฮ็ดให้เจ็บกว่าเก่า
Bm 
..แฮงแต่เมาแฮงแต่เหงา 
 
แฮงแต่มีน้ำ
C 
ตา
 
..แฮงแต่ไ
D 
หลออกมาหยาวๆ

G 
..เพลงเศร้าผสมเหล้าเฮ็ดให้เมากว่าเก่า
Bm 
..เขาร้องเพลงสุขสันต์วันเกิดแฮป
C 
ปี้เบิร์ดเดย์
 
..น้ำ
D 
ตาก็ยังไหลออกมา..
 
..สิเพลงช้าเพลงเร็วก
 
ะเจ็บ..

OUTRO | G | Bm | Em | C | C |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites