INTRO | A | A | C#m | C#m |
INTRO | F#m | F#m | B | B |
INTRO | A | A | C#m | C#m |
INTRO | F#m | F#m | B | B |

 
บ่ได้งึด
C#m 
 บ่ได้โง่ 
 
บ่ได้เหงาพอตาย
 
ก็ตามสบา
ย หากอ้ายสิไปนำเข
C#m 
 
ปล่อยถิ่มโลด
C#m 
 บ่เป็นหยัง 
 
บ่ต้องห่วงฮักเฮา
 
ให้ลืมคนเก่า
บ่ได้บังคับใจ
C#m 

 
กะฮักกันโลด
C#m 
 ฮักกันสา 
 
ขอให้มีเเฮงหลาย
 
ฮักกันให้ตาย
 ขอให้มีความสุข
C#m 
 
กะดีคือกัน
C#m 
เลิกกันสาบ่ต้องมาอั่งคุก
 
บ่ต้องทนทุกข์
อยู่กับคนหลายใจ…

 
มันวะวาบไปเลย
ทีเดียวมื้อนี้
 
กะเลิกกันเสียที
C#m 
 บ่มีติดค้าง
 
จากที่เคยทุ่มเทใ
F#m 
ห้อ้ายสุอย่าง
 
สิได้เซาเมือยละเนาะ
 ตอนเฮาเลิกร้าง

 
กะวะวาบกันเลย
ที่เดียวตอนนี้
 
มันโล่งใจสักทีเ
C#m 
สรีกลับมา
 
เลิกกันใหม่
F#m 
ๆ อาจมีน้ำตา
 
ย้อนว่าอ้ายอยากลา
 กะบ่เป็นหยัง..
 
มันวะวาบหัวใจ..
.

 
บ่ได้เครียด
C#m 
 บ่ได้ขม 
 
บ่ได้เเค้นให้ไผ
 
พอใจสิไป
กะบ่ได้ห้ามกัน
C#m 
 
บ่โทษเขา
C#m 
 บ่โทษอ้าย 
 
บ่โทษไผทั้งนั้น
 
คันเซาฮักกัน
 สิรั้งไว้เฮ็ดหยัง
C#m 

 
กะฮักกันโลด
C#m 
 ฮักกันสา 
 
ขอให้มีเเฮงหลาย
 
ฮักกันให้ตาย
 ขอให้มีความสุข
C#m 
 
กะดีคือกัน
C#m 
เลิกกันสาบ่ต้องมาอั่งคุก
 
บ่ต้องทนทุก
ข์อยู่กับคนหลายใจ..

 
มันวะวาบไปเลย
ทีเดียวมื้อนี้
 
กะเลิกกันเสียที
C#m 
 บ่มีติดค้าง
 
จากที่เคยทุ่มเทใ
F#m 
ห้อ้ายสุอย่าง
 
สิได้เซาเมือยละเนาะ
 ตอนเฮาเลิกร้าง

 
กะวะวาบกันเลย
ที่เดียวตอนนี้
 
มันโล่งใจสักทีเ
C#m 
สรีกลับมา
 
เลิกกันใหม่
F#m 
ๆ อาจมีน้ำตา
 
ย้อนว่าอ้ายอยากลา
 กะบ่เป็นหยัง
 
มันวะวาบหัวใจ..
.

INSTRU | A | A | C#m | C#m |
INSTRU | F#m | F#m | B | B |
INSTRU | A | A | C#m | C#m |
INSTRU | F#m | F#m | B | B |

 
มันวะวาบไปเลย
ทีเดียวมื้อนี้
 
กะเลิกกันเสียที
C#m 
 บ่มีติดค้าง
 
จากที่เคยทุ่มเทใ
F#m 
ห้อ้ายสุอย่าง
 
สิได้เซาเมือยละเนา
ะ ตอนเฮาเลิกร้าง

 
กะวะวาบกันเลย
ที่เดียวตอนนี้
 
มันโล่งใจสักทีเ
C#m 
สรีกลับมา
 
เลิกกันใหม่
F#m 
ๆ อาจมีน้ำตา
 
ย้อนว่าอ้ายอยากลา
 กะบ่เป็นหยัง..

 
มันวะวาบไปเลย
ทีเดียวมื้อนี้
 
กะเลิกกันเสียที
C#m 
 บ่มีติดค้าง
 
จากที่เคยทุ่มเทใ
F#m 
ห้อ้ายสุอย่าง
 
สิได้เซาเมือยละเนา
ะ ตอนเฮาเลิกร้าง

 
กะวะวาบกันเลย
ที่เดียวตอนนี้
 
มันโล่งใจสักทีเ
C#m 
สรีกลับมา
 
เลิกกันใหม่
F#m 
ๆ อาจมีน้ำตา
 
ย้อนว่าอ้ายอยากลา
 กะบ่เป็นหยัง
 
มันวะวาบหัวใจ..
.

INTRO | A | A | C#m | C#m |
OUTRO | F#m | F#m | B | B |
OUTRO | A | A | C#m | C#m |
OUTRO | F#m | F#m | B | B |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites