INTRO | A | ( 8 Times )
INTRO | A | A | F#m | F#m |
INTRO | Bm | E | A | A | E |

 
เกิดเป็นผู้ห
A 
ญิง 
 
ทำตัวให้มี
F#m 
ค่า
 
ทำตัวให้มีร
Bm 
าคา 
 
อย่าให้ผู้ชายมา
E 
ด่า
 
ว่ามารยาว่าหลาย
A 
ใจ 
 
 
E 

 
ถ้าอยากได้นุ้ยเป็นแ
A 
ฟน 
 
กระเป๋าพี่แบนให้หล
F#m 
บๆไป
 
ขอแค่มีตังค์ใ
Bm 
ห้ใช้ 
 
ไม่เอาหรอกความภู
E 
มิใจ
 
นุ้ยนี้ไม่ต้องก
A 
าร 
 
 
E 

 
รัก
Bm 
จริงมันกินไม่ได้ 
 
นุ้ยมีรา
F#m 
ยจ่ายต้องใช้ทุกวัน
 
ถ้า
Bm 
พี่จะคิดคบกัน 
 
นุ้ยว่าพัน
E 
ห้า 
 
พี่จะว่าพ
A 
รือ 
 
 
E 

 
1,500 พี่ว่า
A 
ไง 
 
พี่ว่าไงจะไหวหรือเ
F#m 
ปล่า
 
ไม่ต้องมีเงินมา
Bm 
ดาวน์
 
นุ้ยแค่ขอตังค์กินข้
E 
าว 
 
แค่ชั่วคราวแค่ราย
A 
วัน 
 
 
E 
 
ไม่ต้องมาหมั้นเป็นแ
A 
ฟน 
 
ยินดีเป็นแ
E 
ฟนกับพี่แค่รา
F#m 
ยวัน
 
เราจะมีกันแล
Bm 
ะกัน 
 
นุ้ยรักพี่ได้ทุก
E 
วัน 1,500 พี่ว่าไ
A 
ง 
 
 
E 

INSTRU | A | A | F#m | F#m |
INSTRU | Bm | E | A | A |

 
รัก
Bm 
จริงมันกินไม่ได้ 
 
นุ้ยมีรา
F#m 
ยจ่ายต้องใช้ทุกวัน
 
ถ้า
Bm 
พี่จะคิดคบกัน 
 
นุ้ยว่าพัน
E 
ห้า 
 
พี่จะว่าพ
A 
รือ 
 
 
E 

 
1,500 ว่าแพงไ
A 
ป 
 
ว่าแพงไ
E 
ปลดหิดได้เ
F#m 
ปล่า
 
เดี๋ยวพี่หม้ายตังค์กิน
Bm 
ข้าว
 
เพราะพี่ก็ชอบน้องส
E 
าว 
 
แต่เบี้ยในเป๋ามันไม่
A 
พอ 
 
 
E 
 
ไม่ต้องแหลงหรอกเงินแ
A 
สน
 
อยากได้เป็นแ
E 
ฟนคำเดียวพอแข้
F#m 
นได้
 
น้องลดให้พี่ได้ห
Bm 
ม้าย 
 
ลดหิดตะได้ห
E 
ม้าย
 
พันเดียวน้องว่าพ
A 
รือ 
 
 
E 

 
1,500 พี่ว่า
A 
ไง 
 
พี่ว่าไงจะไหวหรือเ
F#m 
ปล่า
 
ไม่ต้องมีเงินมา
Bm 
ดาวน์
 
นุ้ยแค่ขอตังค์กินข้
E 
าว 
 
แค่ชั่วคราวแค่ราย
A 
วัน 
 
 
E 
 
ไม่ต้องมาหมั้นเป็นแ
A 
ฟน 
 
ยินดีเป็นแ
E 
ฟนกับพี่แค่รา
F#m 
ยวัน
 
เราจะมีกันแล
Bm 
ะกัน 
 
นุ้ยรักพี่ได้ทุก
E 
วัน 1,500 พี่ว่าไ
A 

 
เราจะมีกันแล
Bm 
ะกัน 
 
นุ้ยรักพี่ได้ทุก
E 
วัน 1,500 พี่ว่าไ
A 

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites