INTRO | C | ( 8 Times )
INTRO | C | G | G | C |
INTRO | C | G | G | C | C |

 
C 
จ็บอีกแล้วสิเ
G 
รา 
 
เมื่อเขาเดินจากเร
Am 
าไป
 
ฉันคงได้แต่ทำ
G 
ใจ 
 
ฉันคงทำได้แ
C 
ค่นี้
 
รักยังรักเธอ
Am 
อยู่ 
 
แต่คงสู้เขาไม่
G 
ได้
 
เจ็บก็เจ็บมาก
Dm 
มาย 
 
ก็
G 
ทุ่มเททั้งหัวใ
C 

 
ก็สมน้ำหน้าตัวเ
G 
อง 
 
ต้องนอนฟังเพลง
Am 
ช้ำๆ
 
เจ็บไม่รู้จัก
G 
จำ 
 
ให้เขาทำไม่รู้จัก
C 
พอ 
 
 
G 
 
C 

 
ต้องเจ็บอีกแล้วสิเ
G 
รา 
 
เมื่อเขาไปกับคน
Am 
อื่น
 
อยากตายไปไม่ต้อง
G 
ฟื้น 
 
ไม่อยากรับรู้เรื่องราว
 
เพื่อนขอสักแก้วเ
Dm 
พียวๆ 
 
ไม่ผสมไม่สนน้ำเ
Am 
ปล่า
 
ขอดื่มให้ลืมเรื่อ
G 
งราว 
 
พาใจล่องทะเล
C 
สุรา

INSTRU | C | G | G | C |
INSTRU | C | G | G | C | C |
INSTRU | Am | Am | Am | Am |
INSTRU | Am | Am | Am | Am |
INSTRU | G | G | C | C |

 
ก็สมน้ำหน้าตัวเ
G 
อง 
 
ต้องนอนฟังเพลง
Am 
ช้ำๆ
 
เจ็บไม่รู้จัก
G 
จำ 
 
ให้เขาทำไม่รู้จัก
C 
พอ 
 
 
G 
 
C 

 
ต้องเจ็บอีกแล้วสิเ
G 
รา 
 
เมื่อเขาไปกับคน
Am 
อื่น
 
อยากตายไปไม่ต้อง
G 
ฟื้น 
 
ไม่อยากรับรู้เรื่องราว
 
เพื่อนขอสักแก้วเ
Dm 
พียวๆ 
 
ไม่ผสมไม่สนน้ำเ
Am 
ปล่า
 
ขอดื่มให้ลืมเรื่อ
G 
งราว 
 
พาใจล่องทะเล
C 
สุรา

 
จะขอซดเหล้าเ
Dm 
พียวๆ 
 
ไม่ผสมไม่สนน้ำเ
Am 
ปล่า
 
ขอดื่มให้ลืมเรื่อ
G 
งราว 
 
พาใจล่องทะเล
C 
สุรา 
 
 
G 
 
C 

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites