INTRO | C | Am | F | G |

C 
  ฮู้อยู่ดอก 
 
ว่าฮักเฮากำลังสิจบ
Am 
  ฮู้อยู่ดอก 
 
ว่าเจ้าได้พบคนใหม่
F 
  ฮู้ดีว่าอ้ายต้องย่างออกไป
 
  ถึงแม้ใ
G 
จยังฮักเจ้าอยู่

C 
  บ่ต้องเว้าเหตุดอกหนา
Am 
  บ่ต้องมาอ้างว่าเฮาไปกันบ่ไหว
F 
  บอกอ้ายตรงๆ 
 
ขั้นเจ้าสิไป
 
อย่าปล่อยเอาไ
G 
ว้ให้มันค้างคา
 
ขั้นแม่นว่าพ้อท
C 
างใหม่ 
 
 
G 

Dm 
เว้าความจริงออกมา
 
อ้ายขอสัญ
Em 
ญาสิบ่ระรานเขา
F 
สิบ่ฮ้องไห้คุกเข่า
 
สิบ่ขวางทางเจ้า ให้ฟ้า
G 
วไป

 
สิไปกะไปโ
C 
ลดหล่า
 
ฮักเขาหลายกะ
Am 
ไปสา
 
ไปตายนำกันเถิดห
F 
นา
 
อ้ายสิคิดว่าแค่หมาไ
G 
ด้กัน
 
สิถิ่มกะถิ่มโ
C 
ลดหล่า
 
ถึงสิผู้งามกะ
Am 
อย่า
 
สวยแค่เพียงใบห
F 
น้า
 
เมดอินไชน่าอ้ายบ่เสียด
G 
าย
 
ให้เจ้าฟ้าวไปส
C 
าหล่า 
 
 
G 

INSTRU | C Am | F G | ( 2 Times ) | C |

 
สิไ
C 
ปกะไปติละ
 
บ่ต้องทำ
Am 
ท่าเฮ็ดหน้าหลูโตน
 
คือเ
F 
ห็นน้องฮักเขา
 
จนฮ้องหาเหตุ
G 
ผลอ้างแนวสิไป
 
ฮักเ
C 
จ้าจนขี้สิหยอด
 
ความฮักยัง
Am 
จอดบ่ฮอดเส้นชัย
 
เสื้อ
F 
ผ้าเจ้าเก็บละไป๊
 
ส่งหนอกส่งใ
G 
นสิเก็บไว้ไห้ 
 
สิไป
C 
บ่ 
 
 
Am 
 
F 
 
G 

 
ความ
C 
ฮักที่อ้ายมอบให้เจ้าบ่กะ
Am 
เคยเห็นค่า
 
ตั้งแ
F 
ต่โยนขี้ให้หมามันยัง
G 
ดีกว่ามอบฮักให้เจ้า
 
หมา
C 
ยังฮู้จักเจ้าของ 
 
แต่ว่า
Am 
น้องยังแล่นนำเขา
 
โอ๊ย อ้ายกะ
F 
บ่อยากเว้าเป็นหยังเ
G 
จ้าคือชั่วกั่วหมาแท้

INSTRU | C | Am | F | G | ( 2 Times )
(ห้ามฟ้าห้ามฝนยังพอปักตะไคร้ได้
แต่ห้ามคนจัญไรไปนำกันมันห้ามบ่ได้
นาราสิบ่ยอม)

Dm 
เว้าความจริงออกมา
 
อ้ายขอสัญ
Em 
ญาสิบ่ระรานเขา
F 
สิบ่ฮ้องไห้คุกเข่า
 
สิบ่ขวางทางเจ้า ให้ฟ้า
G 
วไป

 
สิไปกะไปโ
C 
ลดหล่า
 
ฮักเขาหลายกะ
Am 
ไปสา
 
ไปตายนำกันเถิดห
F 
นา
 
อ้ายสิคิดว่าแค่หมาไ
G 
ด้กัน
 
สิถิ่มกะถิ่มโ
C 
ลดหล่า
 
ถึงสิผู้งามกะ
Am 
อย่า
 
สวยแค่เพียงใบห
F 
น้า
 
เมดอินไชน่าอ้ายบ่เสียด
G 
าย
 
ให้เจ้าฟ้าวไปส
C 
าหล่า 
 
 
G 

 
ความ
C 
ฮักที่อ้ายมอบให้เจ้าบ่กะ
Am 
เคยเห็นค่า
 
ตั้งแ
F 
ต่โยนขี้ให้หมามันยัง
G 
ดีกว่ามอบฮักให้เจ้า
 
หมา
C 
ยังฮู้จักเจ้าของ 
 
แต่ว่า
Am 
น้องยังแล่นนำเขา
 
โอ๊ย อ้ายกะ
F 
บ่อยากเว้าเป็นหยังเ
G 
จ้าคือชั่วกั่วหมาแท้

OUTRO | C Am | F G | ( 2 Times ) | C |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites