INTRO | G | Bm | Em | Bm |
INTRO | C | Bm Em | Am A7 | D |

 
หน้าด้านไปไหม
เธอ 
 
ที่เธอทิ้ง
Bm 
กัน
 
กล้าสิทิ้ง
Am 
มัน 
 
คนที่รักเธอ
แทบตาย
 
เจ้ายังมีค
นอื่น 
 
โถเธอ
Bm 
โครตใจร้าย
 
ไอ้เราก็รัก
Am 
แทบตาย
 
เธอแค่หลอกใช้แ
ค่คลายเหงา

 
ส้วมเคยใช้ร่
วมกัน 
 
ยิ่งนั่งมอง
Bm 
ภาพเก่า 
 
 
ภาพที่สอง
Am 
เฮา 
 
เคยหยอกเย้า
ยิ่งเศร้าใจ

 
คน
โง่ ๆ มันฮักเจ้า
แทบตาย
 
นั่งชักโครก
Bm 
ฮ้องไห้ 
 
เขากะบ่ต
Em 
าวโค่
 
สิขี้สิเ
Am 
ยี่ยว 
 
กะลืมเจ้า
Bm 
บ่ลง
 
สาบาน
ตรง ๆ ลืมเจ้าบ่ได้อีหลี

 
นั่งขี้กะคิดฮอด
 ปวดเยี่ยวกะคิดฮอด
Bm 
 
โก่งคอแนมทางตลอด
Am 
 ว่ามื้อใดเ
จ้าสิมา
 
ปวดขี้กะคิดถึง
 นึ่งข้าว
กะแนมเห็นเจ้า
Bm 
ในน้ำข้าวหม่า
Em 
 
ซักผ้า
Am 
กะเห็นหน้าเจ้า
A7 
ข้างซองเปา
 
นั่งขี้กะคิดฮอดเจ้าตลอด

 
อย่าว่ากันพ้อ
ขั่นข้อยสิขอโสฮักไปแบบนี้
 
ขนาดนั่งขี้ห
Bm 
นังหน้าเจ้า 
 
ยังลอยมาในสมอง
 
ย่างเข้า
ละไปในเซเว่นเสียงประตูก
Bm 
ะดังเป็นชื่อน้อง
 
มันปวด
Am 
ท้อง ปวดตด ปวดเยี่ยว ปวดขี้
 
ในใ
จกะยังมีเจ้าอยู่ตลอด

INSTRU | Bm | Am | D |

 
คน
โง่ ๆ มันฮักเจ้า
แทบตาย
 
นั่งชักโครก
Bm 
ฮ้องไห้ 
 
เขากะบ่ต
Em 
าวโค่
 
สิขี้สิเ
Am 
ยี่ยว 
 
กะลืมเจ้า
Bm 
บ่ลง
 
สาบาน
ตรง ๆ ลืมเจ้าบ่ได้อีหลี

 
นั่งขี้กะคิดฮอด
 ปวดเยี่ยวกะคิดฮอด
Bm 
 
โก่งคอแนมทางตลอ
Am 
ด ว่ามื้อใดเ
จ้าสิมา
 
ปวดขี้กะคิดถึง
 นึ่งข้าว
กะแนมเห็นเจ้า
Bm 
ในน้ำข้าวหม่า
Em 
 
ซักผ้า
Am 
กะเห็นหน้าเจ้า
A7 
ข้างซองเปา
 
นั่งขี้กะคิดฮอดเจ้าตลอด

INSTRU | G | Bm | Am A7 | D |

 
นั่งขี้กะคิดฮอด
 ปวดเยี่ยวกะคิดฮอด
Bm 
 
โก่งคอแนมทางตลอ
Am 
ด ว่ามื้อใดเ
จ้าสิมา
 
ปวดขี้กะคิดถึง
 นึ่งข้าว
กะแนมเห็นเจ้า
Bm 
ในน้ำข้าวหม่า
Em 
 
ซักผ้า
Am 
กะเห็นหน้าเจ้า
A7 
ข้างซองเปา
 
นั่งขี้กะคิดฮอดเจ้าตลอด

 
นั่งขี้กะคิดฮอด
 ปวดเยี่ยวกะคิดฮอด
Bm 
 
โก่งคอแนมทางตลอ
Am 
ด ว่ามื้อใดเ
จ้าสิมา
 
ปวดขี้กะคิดถึง
 นึ่งข้าว
กะแนมเห็นเจ้า
Bm 
ในน้ำข้าวหม่า
Em 
 
ซักผ้า
Am 
กะเห็นหน้าเจ้า
A7 
ข้างซองเปา
 
นั่งขี้กะคิดฮอดเจ้าตลอ
ด….

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites