Capo #1
INTRO | C | D | Bm | Em |
INTRO | C | D | D |

 
สูงกว่าบักแอว
Am 
 แล้วก็ต่ำกว่าปลายคาง
 
ก็คือหัวใจของฉัน
Bm 
 ที่มันพังมุ้นอุ้ยปุ่ย
Em 
 
ฉันไม่ได้เว่าพะโอ
Am 
 ฉันไม่ได้ขี้คุย
 
การตายของฉันมันซุย
Bm 
 หลุยจั่ดปั่ดไปบัดนึ่ง
Em 

 
ก็นึกว่าเธอรักกัน
Am 
 แต่เธอนั้นไม่หัวซา
 
สุเทียและที่ผ่านมา
Bm 
 เธอทำท่าว่ารักสื่อ
Em 
 
ก็นึกว่าเธอรักเดียว
Am 
 แต่เธอแอบลี้ใครอยู่หือ
 
เดี๋ยวฉันก็เอามือซวกตาเธอหลอ

 
เธอไม่ได้รักฉันจริง
..       
 
หัวใจของฉันมันเจ็บคีง
Bm 
 จังเลย
Em 
 
ทำกันได้เนาะเธอกะเดย
Am 
 
มิดจั๊ดเลย
 เสยตุ้ยไม่คุยนำ
 
มิดอิ่งติ่งเลยนะเธ
อ..       
 
มาล้อให้ฉันคิดถึงเธอ
Bm 
 อยู่อ่ำหล่ำ
Em 
 
ต่อไปนี้อย่าหากัน
Am 
 ต่อไปนี้อย่าซูนกัน
 
ฉันซังเธอ
..

INSTRU | Am | D | Bm | Em |
INSTRU | Am | D | Bm | Em |
INSTRU | Am | D | Bm | Em |
INSTRU | Am | D | D | G | G |

 
เธอไม่ได้รักฉันจริง
..       
 
หัวใจของฉันมันเจ็บคีง
Bm 
 จังเล
Em 
 
ทำกันได้เนาะเธอกะเด
Am 
 
มิดจั๊ดเลย
 เสยตุ้ยไม่คุยนำ
 
มิดอิ่งติ่งเลยนะเธ
อ..       
 
มาล้อให้ฉันคิดถึงเธอ
Bm 
 อยู่อ่ำหล่ำ
Em 
 
ต่อไปนี้อย่าหากัน
Am 
 ต่อไปนี้อย่าซูนกัน
 
ฉันซังเธอ
..

 
เธอไม่ได้รักฉันจริง
..       
 
หัวใจของฉันมันเจ็บคีง
Bm 
 จังเล
Em 
 
ทำกันได้เนาะเธอกะเด
Am 
 
มิดจั๊ดเลย
 เสยตุ้ยไม่คุยนำ
 
มิดอิ่งติ่งเลยนะเธ
อ..       
 
มาล้อให้ฉันคิดถึงเธอ
Bm 
 อยู่อ่ำหล่ำ
Em 
 
ต่อไปนี้อย่าหะกัน
Am 
 ต่อไปนี้อย่าซูนกัน
 
ฉันซังเธอ
..

 
ต่อไปนี้อย่าอ่นอัว
Am 
 อย่ามาเสี่ยงตาน้อยให้กัน
 
ฉันซังเธอ
..

OUTRO | C | D | Bm | Em |
OUTRO | C | D |

 
ฉันซังเธอ
..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites