INTRO | C | Am | F | G |

 
ทุกครั้งที่ใจหน
าว ทุกคราว ที่คิดถึ
Am 
 
บ่อยครั้งเพ้อรำพึ
ง.. ถึงเธอ เป็นเช่นไร
 
ทุกครั้งต้องทนเหง
า 
 
อ้างว้างและเดียว
Am 
ดาย
 
คิดถึงเธอมายมา
ย 
 
รู้ม้ายะคนดี

 
คิดถึงวันเก่า
Am 
ๆ 
 
ที่เคยมีเราสอง
Em 
คน
 
ที่พร้อมจะเดิ
น 
 
เคียงข้างไปด้วย
กัน
 
ก็ได้แต่คิ
Am 
ด.. 
 
ว่าต้องมีสักวั
Em 
 
เธอกับฉั
น.. 
 
จะอยู่เคียงข้างกันเหมือ
นเดิม

 
ก็ได้แต่เพ้
อ.. 
 
อยู่อย่า
Am 
งนี้
 
คิดถึงคนดี
 ไม่รู้จะเป็นเช่น
ไร
 
ก็ได้แต่เพ้
อ เพ้อ เพ้อ เธอรู้
Am 
ม้าย
 
ฝากความห่วงใย
 สายลมช่วยพัดพ
 
เอาความคิดถึงไปให้
เธอ…  

INSTRU | C | Am | F | G | ( 2 Times )

 
คิดถึงวันเก่า
Am 
ๆ 
 
ที่เคยมีเราสอง
Em 
คน
 
ที่พร้อมจะเดิ
น 
 
เคียงข้างไปด้วย
กัน
 
ก็ได้แต่คิ
Am 
ด.. 
 
ว่าต้องมีสักวั
Em 
 
เธอกับฉั
น.. 
 
จะอยู่เคียงข้างกันเหมือ
นเดิม

 
ก็ได้แต่เพ้
อ.. 
 
อยู่อย่า
Am 
งนี้
 
คิดถึงคนดี
 ไม่รู้จะเป็นเช่น
ไร
 
ก็ได้แต่เพ้
อ เพ้อ เพ้อ เธอรู้
Am 
ม้าย
 
ฝากความห่วงใย
 สายลมช่วยพัดพ

 
ทำได้แต่เพ้
อ.. 
 
อยู่อย่า
Em 
งนี้
 
คิดถึงคนดี
 ไม่รู้จะเป็นเช่น
ไร
 
ก็ได้แต่เพ้
อ เพ้อ เพ้อ เธอรู้
Em 
หม้าย
 
ฝากความห่วงใย
 สายลมช่วยพัดพ
 
เอาความคิดถึงไปให้
เธอ..

 
ฝากไปกั
Dm 
บสายลม.. 
 
 
 
ส่งความคิดถึงให้
เธอ.. 
 
 

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites