คิ
Dmaj7 
ดว่าชนะใจเธอ
C#m 
ตอนเธอไม่เหลือใคร
 
  คิ
Dmaj7 
ดว่าได้เป็นคนนั้น
C#m 
คนที่ได้ยืน
 
  ข้าง
Dmaj7 
กาย 
 
อยู่ในหัวใจ
C#m 
 
  อยู่ในสายตา
F#m 
 ของเธอ
 โอ้เธอ

 
  แ
Dmaj7 
ต่พอผ่านไปเนิ่นนาน
C#m 
 ทำไมยังเหมือนเดิม
 
  ไ
F#m 
ม่มีเพิ่มเติมดั่งฉัน
ยังยืนอยู่ตรง
 
  ที่เ
Dmaj7 
ก่า 
 
เพียงเขาบังเอิญผ่าน
C#m 
มา
 
  ไม่เหลือแม้เพียงหาง
Bm 
ตา 
 
ที่จะมอง
ฉัน..

 
รอย
Bm 
ยิ้ม 
 
แบบ
C#m 
นั้น 
 
เธอมอบ
Dmaj7 
ให้คนที่ทิ้ง
ไป
 
รอย
Bm 
น้ำตา
C#m 
 ไหล่ฉัน
Dmaj7 
คือสิ่งที่รอง
รับไว้
Bm 
 
 
มันบั่นทอน
Dmaj7 
 ไปทั้งใจ

 
เจ็บหนักกว่าอาย ก็คือพ่ายแพ้ค
นเก่าเธอ
 
คน
C#m 
ที่เธอบอกกัน
 
กับฉัน
F#m 
ว่ามันไม่ดีเ
ลยสักอย่าง
Dmaj7 
 
เคยร้องไห้จนเกือบ
C#m 
เช้าเมา
 
เหล้าเพราะมันกี่ค
Bm 
รั้ง
 
ทำไมวันนี้บ
Dmaj7 
อกคิดถึงมัน
Dm7 

INSTRU | Dmaj7 C#m | Bm | E |

 
  ค
Dmaj7 
วามดีมันซื้อหัวใจข
C#m 
องเธอไม่ได้เลย
 
  บ
F#m 
างคนที่ทำเมินเฉย
 
  ฝากรอยน้ำ
Dmaj7 
ตา 
 
เธอให้เขาไปหมด
C#m 
ใจ
 
  ตัวฉันทำดีเท่า
Bm 
ไหร่ 
 
ไม่มีความ
หมาย

 
รอย
Bm 
ยิ้ม 
 
แบบ
C#m 
นั้น 
 
เธอมอบ
Dmaj7 
ให้คนที่ทิ้ง
ไป
 
เธอ
Bm 
เสียใจ
C#m 
 กี่ครั้ง
Dmaj7 
ใครกันฉุดเธอ
 
ขึ้นไว้
Bm 
ให้ยังมี
Dmaj7 
ลมหายใจ

 
เจ็บหนักกว่าอาย ก็คือพ่ายแพ้ค
นเก่าเธอ
 
คน
C#m 
ที่เธอบอกกัน
 
กับฉัน
F#m 
ว่ามันไม่ดีเ
ลยสักอย่าง
Dmaj7 
 
เคยร้องไห้จนเกือบ
C#m 
เช้าเมา
 
เหล้าเพราะมันกี่ค
Bm 
รั้ง
 
ทำไมวันนี้บ
Dmaj7 
อกคิดถึงมัน
ไม่เข้าใจ

INSTRU | D | C#m | D | C#m |
INSTRU | D | C#m | Bm | E |

 
เจ็บหนักกว่าอาย
F# 
 ก็คือพ่ายแพ้ค
นเก่าเธอ
 
คน
D#m 
ที่เธอบอกกัน
 
กับฉัน
G#m 
ว่ามันไม่ดีเ
F# 
ลยสักอย่าง
 
เคยร้องไห้จนเกือบ
D#m 
เช้า
 
เมาเหล้าเพราะมันกี่ค
C#m 
รั้ง 
 
ไม่เข้าใจ
F# 
 
เจ็บหนักกว่าตาย ก็คือพ่ายแพ้ค
นเก่าเธอ
 
คน
D#m 
ที่เธอบอกกั
 
กับฉัน
G#m 
ว่ามันไม่ดีเ
F# 
ลยสักอย่าง
 
เคยร้องไห้จนเกือบ
D#m 
เช้าเมา
 
เหล้าเพราะมันกี่ค
C#m 
รั้ง
 
ทำไมวันนี้บ
อกคิดถึงมัน 
 
 
F# 
ไม่เข้าใจ

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites