INTRO | C G | Am G | C Am | Dm G |
INTRO | C G | Am G | Em G | C |

 
ฉัน
C 
รู้ 
 
ควร
G 
รักเธออย่าง
Am 
ไร  
G 
 
เพราะ
F 
รู้ 
 
ความ
G 
จริงเป็นเช่น
C 
ไร 
 
 
C7 
 
ฉัน
F 
รัก 
 
รัก
G 
เธอ 
 
เพราะ
C 
ใจ 
 
 
G/B 
อยาก
Am 
ให้  
G 
 
ใช่
F 
รัก 
 
เพียงเพื่อครอบค
G 
รอง

 
ไม่
C 
เคย 
 
ร้อง
G/B 
ขอรัก
Am 
ตอบ  
G 
 
ไม่เ
F 
คย 
 
เรียก
G 
ร้องสิ่ง
C 
ใด 
 
 
C7 
 
เพียง
F 
เธอ 
 
รับ
G 
รู้ มี
C 
ฉัน 
 
 
G/B 
คอยห่วง
Am 
ใย
 
สิ่ง
G 
นั้นมันมากมายเกิน
C 
พอ 
 
 
C7 

F 
  ขอเ
G 
พียง 
 
ได้
Am 
คิดถึง 
 
 
Em 
F 
  แค่
G 
นี้ก็สุข
Am 
ใจ  
D 
Am 
  แม้
G 
เธออยู่
C 
ไกล
G/B 
แสน
Am 
ไกล
F 
  แม้
G 
ใครอยู่ข้าง
C 
เธอ

 
ฉัน
C 
รู้ 
 
ควร
G/B 
รักเธออย่าง
Am 
ไร  
G 
 
จึง
F 
ยอม 
 
เข้า
G 
ใจทุกอ
C 
ย่าง 
 
 
C7 
 
ไม่
F 
ช้ำ 
 
ไม่เ
G 
สียใจ 
 
ไม่
C 
เคย 
 
 
G/B 
บาดห
Am 
มาง
 
ทุกอ
Dm 
ย่าง 
 
เต็ม
G 
ใจให้เ
C 
ธอ

INSTRU | C | Am | F G | C |
INSTRU | F | Em Am | Dm G | C C7 |

F 
  ขอเ
G 
พียง 
 
ได้
Am 
คิดถึง 
 
 
Em 
F 
  แค่
G 
นี้ก็สุข
Am 
ใจ  
D 
Am 
  แม้
G 
เธออยู่
C 
ไกล
G/B 
แสน
Am 
ไกล
F 
  แม้
G 
ใครอยู่ข้าง
C 
เธอ

 
ฉัน
C 
รู้ 
 
ควร
G/B 
รักเธออย่าง
Am 
ไร  
G 
 
จึง
F 
ยอม 
 
เข้า
G 
ใจทุกอ
C 
ย่าง 
 
 
C7 
 
ไม่
F 
ช้ำ 
 
ไม่เ
G 
สียใจ 
 
ไม่
C 
เคย 
 
 
G/B 
บาดห
Am 
มาง
 
ทุกอ
Dm 
ย่าง 
 
เต็ม
G 
ใจให้เ
C 
ธอ

 
ไม่
F 
ช้ำ 
 
ไม่เ
G 
สียใจ
 
ไม่
C 
เคย 
 
 
G/B 
บาดห
Am 
มาง
 
ทุกอ
G 
ย่าง 
 
เต็มใจให้เ
C 
ธอ

OUTRO | C G | Am G | C Am | Dm G | C |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites