INTRO | Em | Em | Em | Em |
INTRO | Em | Em | C | D | Em |

 
มื้อนี้มี
Em 
งานที่บ้านบักตุ๋ย
 
สิพาคน
D 
คุยไปให้หมู่ฮู้จัก
 
มื้อนี้แหละเ
C 
ฮ้ยสิเอาเป็นคนฮัก
 
คันว่าได้
D 
ฮัก 
 
กูกะฮักอีหลี

 
พาเธอซ้อน
Em 
ท้ายมาฮอดบ้านงาน
 
โดนเทือพ้อ
D 
กัน 
 
เฮาต้องหน้าเวที
 
ค่อยเล่นค่อย
C 
กินบุญบ้านหมู่มื้อนี้
 
มื้อสันวัน
D 
ดี 
 
เฮาสิขอเปิดโต

 
B 
ฮ้ยๆๆ 
 
คน
Em 
นี้เด้อแฟนกู
 
เป็นจั่งใ
Bm 
ด๋ล่ะหมู่ 
 
ตา
Em 
ฮักบ่ล่ะ
 
ฮ่
B 
วยๆๆ 
 
อย่ามาแ
Em 
ซวกันน้า
 
ว่ามื้อ
C 
นั่นพามา 
 
บ่แม่นคน
D 
นี้..

 
เธอคุยเล่น
Em 
นำผู้นี้ 
 
ผู้นั้น
 
กะม่วนหน้าฮ้
D 
านกะเบิ่งแยงกันไป
 
เห็นแต่แลกเ
C 
บอร์แล้วแอดไลน์หมู่ใหม่
 
เธอเข้าคนง่
D 
ายบ่ได้คึดอีหยัง

 
แต่ เ
B 
ฮ้ยๆๆ 
 
ไผเห็นแ
Em 
ฟนเฮาแหน่
 
ได้เว
Bm 
ลาแล้วแหม 
 
เฮาสิเ
Em 
มือบ้าน
 
ฮ่
B 
วย 
 
คือมี
Em 
คนเห็นกัน 
 
ว่าซ้อนท้
C 
ายกับบักนั่น..
 
เฟียกันจ๊กกั
D 
นไป.. 
 
C 
อ๋ย..มันแม่นบ่
D 
น้อ

 
มาอกหักที่บ้านบัก
G 
ตุ๋ย 
 
อกหักที่บ้านบัก
Em 
ตุ๋ย
 
เสียหน้าแ
C 
ท้วะมื้อนี้มาเสียผู้ส
D 
าว
 
อกหักที่บ้านบัก
G 
ตุ๋ย 
 
อกหักที่บ้านบัก
Em 
ตุ๋ย
 
สิตามไป
C 
ตีดีบ่บักหลอยผู้ส
D 
าว
 
เฮาเป็น
C 
คนพามา 
 
แต่ว่า
D 
มึงพาไป
 
ซ่างมาเห
Bm 
ยียบซานดัง 
 
หัวใจ
Em 
พังหย่าว
 
มื้อเปิดโ
C 
ตกลายเป็นมื้อปิดโ
D 
ตแฟนเฮา.. 
 
 
B 
 
เบิ่ดคำสิเว้างึ
Em 
ดหลาย..

INSTRU | Em | Em | C | D | Em |

 
โทรหาบ่
Em 
ติดกะแฮงคิดหลาย
 
บ่น่าไว้ใ
D 
จให้อยู่ไกลสายตา
 
หรือว่าเมาห
C 
ลับอยู่เลาะนี้บ่วะ
 
ซ่อยหย่างตาม
D 
หา 
 
หาผู้สาวเฮาแหน่

 
B 
ฮ้ยๆๆ 
 
ไผเห็นแ
Em 
ฟนเฮาแหน่
 
ได้เ
Bm 
วลาแล้วแหม 
 
เฮ
Em 
าสิเมื่อบ้าน
 
ฮ่
B 
วย.. 
 
มีแต่
Em 
คนยืนยัน 
 
ว่าซ้อนท้
C 
ายกับบักนั่น…
 
เฟียกันจ๊กกั
D 
นไป 
 
C 
อ๋ย..มันแม่นบ่
D 
น้อ

 
มาอกหักที่บ้านบัก
G 
ตุ๋ย 
 
อกหักที่บ้านบัก
Em 
ตุ๋ย
 
เสียหน้าแ
C 
ท้วะมื้อนี้มาเสียผู้ส
D 
าว
 
อกหักที่บ้านบัก
G 
ตุ๋ย 
 
อกหักที่บ้านบัก
Em 
ตุ๋ย
 
สิตามไป
C 
ตีดีบ่บักหลอยผู้ส
D 
าว
 
เฮาเป็น
C 
คนพามา 
 
แต่ว่า
D 
มึงพาไป
 
ซ่างมาเห
Bm 
ยียบซานดัง 
 
หัวใจ
Em 
พังหย่าว
 
มื้อเปิดโ
C 
ตกลายเป็นมื้อปิดโ
D 
ตแฟนเฮา.. 
 
 
B 
 
เบิ่ดคำสิเว้างึ
Em 
ดหลาย..

INSTRU | Em | Em | C | D |
INSTRU | Em | Em | C | D | D |

 
มาอกหักที่บ้านบัก
G 
ตุ๋ย 
 
อกหักที่บ้านบัก
Em 
ตุ๋ย
 
เสียหน้าแ
C 
ท้วะมื้อนี้มาเสียผู้ส
D 
าว
 
อกหักที่บ้านบัก
G 
ตุ๋ย 
 
อกหักที่บ้านบัก
Em 
ตุ๋ย
 
สิตามไป
C 
ตีดีบ่บักหลอยผู้ส
D 
าว
 
เฮาเป็น
C 
คนพามา 
 
แต่ว่า
D 
มึงพาไป
 
ซ่างมาเห
Bm 
ยียบซานดัง 
 
หัวใจ
Em 
พังหย่าว
 
มื้อเปิดโ
C 
ตกลายเป็นมื้อปิดโ
D 
ตแฟนเฮา.. 
 
 
B 
 
เบิ่ดคำสิเว้างึ
Em 
ดหลาย..

OUTRO | Em | Em | C | D | Em |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites