INTRO | Am | F | G | Am |

 
เจ็บทุก
Am 
ครั้ง 
 
เมื่อเธอผ่านมาทาง
F 
นี้
 
เหมือนเธอย่ำ
G 
ยี 
 
ให้ใจฉันแตกส
Am 
ลาย
 
ให้ใจกับ
Am 
เขา 
 
หมดเลย
F 
ง่ายดาย
 
ปล่อยคนข้าง
G 
กาย 
 
อย่างฉันให้ทร
Am 
มาน

 
ตาเธอมัน
Am 
ฟ้อง 
 
ตั้งใจ
F 
แกล้งกัน
 
ยิ่งนานนับ
G 
วัน 
 
มันเหมือนเอามีด
Am 
กรีดใจ
 
ฉันขอร้อ
Am 
งเธอ 
 
อย่าสน
F 
ได้ไหม
 
อย่าทำร้าย
G 
ใจ 
 
ขอเธออย่ามา
Am 
แกล้งกัน

Dm 
..ฉันยังจำ 
 
คำที่
Am 
เธอเคยบอกกับฉัน
Dm 
..ไม่มีวันที่เราต้อง
Am 
จากกันไป
Dm 
..มาวันนี้เธอทิ้งสัญ
Am 
ญาอย่างง่ายดาย
 
..เธอมอบ
F 
ใจ 
 
ให้ใครที่ไม่ใช่
E7 
ฉัน

 
ช่
F 
วย
G 
ไป  
C 
รักกันที่
Am 
อื่น
 
อย่า
F 
มาให้เห็น
G 
กัน  
F 
 
มันทรมานมันเจ็บมัน
G 
ช้ำเธอรู้
C 
มั้ย
F 
เก็บค
G 
วาม
C 
รักกันไปที่
Am 
อื่น
 
ดูด
F 
ดื่มให้สม
G 
ใจ.
F 
..เพราะเส้นทาง
E7 
นี้
 
ไม่มีเวลาจะมาเสีย
Am 
ใจ..  
F 
 
G 

 
เจ็บแล้วพอ
Am 
แล้ว 
 
หมดแล้ว
F 
ความรัก
 
ให้เธอกับ
G 
เขา 
 
ได้เจอสิ่งที่
Am 
ตั้งใจ
 
อย่าผ่านทา
Am 
งนี้ 
 
จบกัน
F 
แล้วไป
 
หนทางมาก
G 
มาย 
 
แต่ขอให้ไกล
Am 
จากกัน

INSTRU | D7 | D7 | Am | Am |
INSTRU | D7 | D7 | Am | Am |
INSTRU | F | G | F | E7 |

Dm 
..ฉันยังจำ 
 
คำที่
Am 
เธอเคยบอกกับฉัน
Dm 
..ไม่มีวันที่เราต้อง
Am 
จากกันไป
Dm 
..มาวันนี้เธอทิ้งสัญ
Am 
ญาอย่างง่ายดาย
 
..เธอมอบ
F 
ใจ 
 
ให้ใครที่ไม่ใช่
E7 
ฉัน

 
ช่
F 
วย 
 
 
G 
ไป 
 
 
C 
รักกันที่
Am 
อื่น
 
อย่า
F 
มาให้เห็น
G 
กัน  
F 
 
มันทรมานมันเจ็บมัน
G 
ช้ำเธอรู้
C 
มั้ย
F 
เก็บ 
 
G 
วาม
C 
รัก 
 
กันไปที่
Am 
อื่น
 
ดูด
F 
ดื่มให้สม
G 
ใจ.
F 
..เพราะเส้นทาง
E7 
นี้
 
ไม่มีเวลาจะมาเสีย
Am 
ใจ..  
F 
 
G 

OUTRO | Am | F | G | A |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites