INTRO | A Bm C#m | D | E | D | ( 2 Times )

A 
เวลาลูกถามว่าตอนนี้คุณปู่อยู่ไหน
 
ฉันตอบว่าปู่ของหนูตอนนี้อยู่บนพระจันทร์
 
F#m 
เพราะมีบางคราวที่ฉันมองจันทร์แล้วเผลอไผล
 
นั่งคิดถึ
Em 
งตอนวัยเด็กที่ฉันกับพ่อเ
A 
คยเล่นด้วยกัน
 
ทุก ๆ ต
D 
อนเที่ยงวัน 
 
ฉันจะได้กินข้าวที่พ่อซื้อ
 
มาส่งให้
Dm 
ฉันถึงที่โรงเรียน 
 
ฉันจึงกินดีกว่าเพื่อนทุกมื้อ
 
พ่อ
Bm 
บอกให้ตั้งใจเรียน 
 
จะได้ได้ดีกว่าพ่อลื้อ
 
ที่เป็นเพียงยามธนาคาร แต่ก็ไม่ปล่อยลูกอดมื้อ
 

 
พ่อซื้อบ้
A 
านด้วยการกู้ 
 
ใช้หนี้ด้วยการอด
 
ทั้งบ้านเรามีผ้าห่มผืนเดียวแต่ห่มด้วยกันหมด
 
 
พ่อ
F#m 
สอนเกิดเป็นมนุษย์
 
นั้นกฎแห่งกรรมเป็นผู้กำหนด
 
 
และชอบสวด
Em 
มนต์อยู่ในห้องพระ
 
คือภาพที่
A 
ฉันยังจำยังจด
 
เป็นไข้นอนห
D 
นาวขด 
 
ฉันยังเห็นพ่อนั่งเฝ้า
 
เห็นภาพ
Dm 
มื้ออาหาร 
 
ที่เรานั่งกินกลางแมงเม่า
 
พ่อช
E 
อบเพลงเดือนเพ็ญ 
 
สุมไฟให้แรงเข้า
 
และบอกเสมอว่าตอนพ่อแก่นั้นพ่อหวังพึ่งแรงเจ้า
 

 
ภาพสะท้
D 
อน 
 
ย้อนกาลเว
E 
ลา
 
อาจฉา
C#m 
ยมา 
 
แจ่มชัดใน
F#m 
ใจ
 
ทุกรอ
Bm 
ยยิ้ม 
 
ทุกร้องไ
E 
ห้ 
 
ที่เคยจาก
A 
มา
 
ไม่อาจย้
D 
อน 
 
แก้ไขคืน
E 
วัน
 
ชีวิต
C#m 
ฉัน 
 
มีเพียงเดิน
F#m 
หน้า
 
แต่คื
Bm 
นนี้ 
 
อดีตหวน
E 
มา 
 
คงเพราะแสงจันทร์

INSTRU | A Bm C#m | D | E | D |

A 
ค่ำคืนจันทร์ฉายส่องให้ความมืดสลายไป
 
ในคืนที่ความคิดถึงไม่เคยจางหายไป
 
F#m 
ฉันนั่งมองจันทร์ในวันที่พ่อไม่หายใจ
 
จะร้อ
Em 
งคร่ำครวญปานใด 
 
หัวใจก็รู้
A 
ว่าสายไป
 
พ่อฉัน
D 
ผูกคอตาย 
 
อยู่ในห้องเพียงลำพัง
 
ฉั
Dm 
นทิ้งให้พ่อเดียวดาย 
 
ในวันท่านแก่หมดกำลัง
 
เพียงเ
Bm 
พราะฉันเกลียดชังที่พ่อขี้เมาติดสุรา
 
และกว่าตัวฉันจะได้สติ ก็ตอนพระสวดกุสลา
 

 
ฉันเคย
A 
ด่าพ่อว่า 
 
ไหว้พระทำไมไร้สาระ
 
ไหว้พระแล้วกินแต่เหล้า พระเจ้าคงสนตายห่าละ
 
 
F#m 
นวันที่พ่อฉันตาย 
 
ฉันพบรูปฉันใต้ฐานพระ
 
พ่อเพียงก้
Em 
มหน้าสวดมนต์อ้อนวอน
 
ให้ฉันมีสุข มีฐ
A 
านะ
 
เวลาลูกถ
D 
าม พ่อคะ คุณปู่อยู่ไหนกันเล่า
 
ฉันตอบ คุณปู่มอง
Dm 
เรา 
 
อยู่ข้างบนจันทร์เจ้า
 
ปู่
E 
ยังส่องความมืด 
 
ให้พ่อก้าวเดินไป
 
แม้เสียใจและยังเสียดาย ปู่อุ้มหนูน้อยเกินไป
 

 
ภาพสะท้
D 
อน 
 
ย้อนกาลเว
E 
ลา
 
อาจฉา
C#m 
ยมา 
 
แจ่มชัดใน
F#m 
ใจ
 
ทุกรอ
Bm 
ยยิ้ม 
 
ทุกร้องไ
E 
ห้ 
 
ที่เคยจาก
A 
มา
 
ไม่อาจย้
D 
อน 
 
แก้ไขคืน
E 
วัน
 
ชีวิต
C#m 
ฉัน 
 
มีเพียงเดิน
F#m 
หน้า
 
แต่คื
Bm 
นนี้ 
 
อดีตหวน
E 
มา 
 
คงเพราะแสงจันทร์..

INSTRU | F#m E B/Eb |

 
บทเ
Bm 
พลงนี้ 
 
จึงเขียนขึ้
E 
นมา 
 
เพราะคิดถึงกัน

INSTRU | A Bm C#m | D | E | D |

 
คืน
A 
นี้ใจ 
 
ถวิลถึงวันเ
D 
ก่า
 
วันที่
E 
ยังเคยมีเราอยู่แน
A 
บใจ       
 
หลับตา
F#m 
เถอะรุ่งเช้า 
 
คือวันใ
D 
หม่ 
 
เก็บความคิ
E 
ดคำนึงไว้.. 
 
เพียงผู้..เดี
A 
ยว…

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites