เปลี่ยนความตั้งใจของน้องได้บ่ – ศิริพร อำไพพงษ์


INTRO | Cm | Bb | Gm | Cm |
INTRO | Cm | Eb | Bb | Cm |

 
ขณะที่อ้ายอ่านข้อความ
Cm 
นี้
 
น้องได้มาฮอดหลัก
Bb 
สี่
 
กำลังตีรถเมือ
Gm 
บ้าน
 
บ่อาจแบก
Fm 
รับ
 
กับการถูกอ้
Eb 
ายทำร้ายใจ
Fm 
กัน
 
เมื่อน้องหมดความสำ
Gm 
คัญ
 
กะเหลือเพียงบ้านให้กลับไป
Eb 
หา
Cm 

 
อ้ายคงคิดว่าน้องมามุข
Cm 
เก่า
 
ยามงอนก็หอบกระเ
Bb 
ป๋า
 
เอาจริงแล้วบ่
Gm 
กล้า
 
แต่หลายเทือโ
Fm 
พด
 
ที่อ้ายขอโ
Eb 
ทษแล้วผิดสัญ
Fm 
ญา
 
จึงขอไปเจ็บดาบ
Gm 
หน้า
 
ลากรุงลาทุกความเป็น
Cm 
ไป

 
* เป
Eb 
ลี่ยนเปลี่ยน 
 
ความตั้
Bb 
งใจของน้องได้
Cm 
บ่
Eb 
โทรมาง้อ 
 
มาอ
Bb 
อยจักนอยดู๊
Cm 
อ้าย

 
** บอก
Eb 
ว่าน้องยังสำ
Bb 
คัญ
 
เฮาบ่มี
Cm 
กันทุกอย่างหมดความหมาย
Fm 
ตอนนี้ยังบ่สาย
 
หากเหลือ
Bb 
ใยเปลี่ยนใจ
Fm 
น้อง..แนเป็น
Gm 
หยัง
Cm 

 
หลังจากที่อ้ายเห็นข้อความ
Cm 
นี้
 
อาจพูดว่าจบกั
Bb 
นที
 
หรือ อยากตามง้อก็
Gm 
ช่าง
 
ตัดสินใจแ
Fm 
ล้ว
 
ถึงน้ำตาแ
Eb 
อ่ว 
 
สิบ่กลับ
Fm 
หลัง
 
เหม่อมองดูสองข้าง
Gm 
ทาง
 
ทิ้งความหลังไปกับ
Cm 
น้ำตาไหล

INSTRU | Eb | Ab | G | Cm |
INSTRU | Ab Bb | Gm Cm | Fm Gm |

( * ) ( ** )

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites