เมียบ่ได้แต่ง – ศิริพร อำไพพงษ์


INTRO | Am | Dm |
INTRO | Am Am7M | Am | C | C | G |
INTRO | Dm Em | Am | Am |

 
ข่อยเป็นเมีย
Am 
เจ้า 
 
 
Am7M 
 
ชุดเจ้า
Am 
สาวก
ะบ่ได้ใ
ส่
 
หมั้นด้วยฮักแพง แต่งด้วยหัว
Dm 
ใจ
 
ญาติผู้ใ
หญ่ 
 
ก็ยัง
Em 
บ่ฮู้

 
เรือนหอคือห้อง
Am 
เช่า 
 
 
Am7M 
 
พยานฮั
Am 
กเฮามีเ
พียงรูป
คู่
 
ยอมอ้ายเท่าใด อยากให้คิ
Dm 
ดดู
 
ยามอ้ายเจ้า
ชู้ 
 
อยาก
ให้ฮู้
ว่า
Dm 
Am 

 
* เมียบ่ได้แต่งคน
นี้ 
 
มันคิดหลาย
Em 
..กลัวบ่มีความห
Dm 
มาย 
 
กลัวไร้ค่า
..เมียบ่ได้แต่งคน
นี้ 
 
มันเสียใจ
Em 
..ฟังข่าวลืออ้ายมีใ
Dm 
คร 
 
ก็มีน้ำ
ตา

 
** อยู่กินบ่มีสินส
อด
 
แต่ยอมให้กอดเรื่อย
Em 
มา
 
ช่วยเคารพ
Am 
กัน 
 
ในการเป็นภร
Dm 
รยา
 
ด้วยการรัก
ษา 
 
ฮักเดียวให้น้อง
แน
 
*** น้องเซาเป็นโ
Am 
สด 
 
 
Am7M 
 
ทะเบียนสม
Am 
รส 
 
บ่
มีบ่แ
คร์
 
เพียงแค่สองเรา เป็นคู่ฮัก
Dm 
แท้
 
เพียงอ้ายดู
แล 
 
อย่า
ให้มีน้ำ
ตา

INSTRU | Em | Am |
INSTRU | F G | C | G | C | Am |
INSTRU | Ab Bb | G | C | Dm G | C |

( * ) ( ** ) ( *** )

OUTRO | Am | C | G | C |