ชีวิตหนี้ – เสือ ธนพล


INSTRU | Em | D | Am | Em |
INSTRU | Em | D | C | D | D |
INSTRU | Em | Em | C | C |

 
แบกชี
Em 
วิต 
 
 
D 
  พอเกิดมาก็เ
C 
ป็นหนี้
 
อยู่อย่า
Em 
งนี้ 
 
 
D 
  ทำอย่างไรก็
Em 
ไม่พ้น
D 
 
อยากจะ
Em 
มี 
 
 
D 
  เงินไม่พอต้อง
C 
ขอผ่อน
 
หากเดือด
Em 
ร้อน 
 
 
D 
  ก็จะยอมสู้
Em 
อดทน

 
*  
C 
  ทำยังไง
D 
ได้ 
 
ก็ไม่ได้เ
G 
กิดมาบนกอง
Em 
ทอง
C 
  พ่อแม่พี่น้
D 
องทุกคนก็
G 
ประชาชนเดิน
Em 
ดิน
C 
  หากชีวิต
D 
นี้ไม่สิ้น 
 
ก็
G 
ดิ้น
D/F# 
กัน
Em 
ไป
C 
  ชีวิต
D 
นี้ 
 
ใช้หนี้อย่างเ
Em 
ดียว
D 

INSTRU | Em | D | Am | Em |
INSTRU | Em | D | C | D | D |
INSTRU | Em | Em | C | C |

 
เมื่อราย
Em 
รับ 
 
 
D 
  มันไม่พอรับร
C 
ายจ่าย
 
ต้องกินต้อง
Em 
ใช้ 
 
 
D 
  ทำอย่างไรก็
Em 
กู้เขา
D 
 
ไม่ใช่เศร
Em 
ษฐี 
 
 
D 
  นามสกุลไม่เป็น
C 
ข่าว
 
แค่คนเดิน
Em 
เท้า 
 
 
D 
  คนอย่างเราก็
Em 
ต้องทน

( * ) ( * ) ( * ) ( * )

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites