INTRO | Bm | A | D | Em F#m |

Bm 
  ฉันมองเ
A 
ธอ
D 
  อยู่ตรง
Em 
นี้ไม่มีผู้ใ
F#m 
ดให้ความสนใจ
Bm 
  ไม่มีใครรู้เพราะทำได้เ
A 
พียงแค่เฝ้ามองเธอ 
 
เท่า
D 
นั้น
 
  เพราะฉันมันคนที่คนไ
Em 
ม่รู้จัก 
 
 
F#m 
คนที่คนไม่รู้จัก

Bm 
  ชื่อเ
A 
ธอว่าอะไร นามสกุล บ้านอยู่ไหน ฉันก็รู้ดี
D 
  เจอกันเป็นประจำ 
 
สนิทสนมกลม
Em 
กลืน
 
  แต่ยังฝืนทน อยู่
F#m 
ทุกที

Bm 
ผมรู้จักคุณแต่คุณไม่รู้จักผม
 
ผมไม่
A 
ทักคุณไม่ทัก 
 
เราไม่ทัก
 
รอเวลาอีกสัก
D 
พักคงจะ f**k up สิครับ
 
แล้วเมื่อไหร่ เราจ
Em 
ะรู้จักกันละ
F#m 
ครับ

Bm 
  คนที่คุณไม่รู้จัก
 
  ถ้าไม่มองและไม่ล
A 
อง 
 
แล้วเมื่อไหร่คุณจะรู้จัก
 
  วันสุดท้
D 
ายเดี๋ยวก็ตาย 
 
แก่เป็นยายไม่มีแรงที่จ
Em 
ะรัก
 
  จะเสียดาย เราไม่ได้เ
F#m 
ป็นอมตะนะ

Bm 
  เข้าใจว่าเ
A 
ราต้องเดินต่อไป
D 
  รู้ดีสัก
Em 
วันหนึ่งเธอก็
F#m 
มีใหม่
Bm 
  แต่ว่าฉันยังไม่อ
A 
ยากจะคิด 
 
เพราะชี
D 
วิตตอนนี้
Em 
  ก็ยังไม่มี
F#m 
ใคร

Bm 
  กลางคืนมันเห
A 
งาจนเช้าก็ยังไม่นอน
D 
  จะรอเธอมา
Em 
อ้อนคืนนี้ให้
F#m 
นอนด้วยกัน
Bm 
  กลางคืนมันเห
A 
งาจนเช้าก็ยังไม่นอน
D 
  จะรอเธอมา
Em 
อ้อนคืนนี้ให้
F#m 
นอนด้วยกัน

INSTRU | Bm | A | D | Em F#m |

Bm 
  ในวันที่โหดร้
A 
ายก็มีแต่เธอช่วยปลอบ
D 
  เป็นปลายฝนต้น
Em 
หนาวเป็นเช้าที่
F#m 
มีเมฆหมอก
Bm 
  เป็นปลายทางของ
A 
ฉันเป็นฝันเป็นทางออก
D 
  เป็นดอกไม้งาม
Em 
ล้นคนหมา
F#m 
ยปอง

Bm 
  เข้าใจว่าเ
A 
ราต้องเดินต่อไป
D 
  รู้ดีสัก
Em 
วันหนึ่งเธอก็
F#m 
มีใหม่
Bm 
  แต่ว่าฉันยังไม่อ
A 
ยากจะคิด 
 
เพราะชี
D 
วิตตอนนี้
Em 
  ก็ยังไม่มี
F#m 
ใคร

Bm 
  กลางคืนมันเห
A 
งาจนเช้าก็ยังไม่นอน
D 
  จะรอเธอมา
Em 
อ้อนคืนนี้ให้
F#m 
นอนด้วยกัน
Bm 
  กลางคืนมันเห
A 
งาจนเช้าก็ยังไม่นอน
D 
  จะรอเธอมา
Em 
อ้อนคืนนี้ให้
F#m 
นอนด้วยกัน

INSTRU | Bm | A | D | Em F#m | ( 2 Times ) 

 
จวบจนจะ
Bm 
เช้ายังนอนไม่หลับ
 
คิด
A 
ถึงโอ้โหเหงาจัด
 
อยากจะ
D 
รู้เธอเป็นหรือเปล่า
 
ตอนไม่ได้
Em 
พบได้เจอได้
F#m 
กล่าว
 
ได้คิด
Bm 
ถึงก็ดีเท่าไหร่
 
อย่า
A 
นะอย่าพึ่งหาใหม่ 
 
ที่
D 
รักเธอรอฉันก่อน
 
ฉันคือผู้
Em 
ชายที่เธอ
F#m 
ฝันใฝ่

 
กอด
Bm 
กันมันอบอุ่นคลายหนาว
 
นอนหนุน
A 
ตักขณะที่เธอกำลังหาว
 
ตอนฉันห
D 
ลับเธอก็ปลุกในตอนเช้า
 
ยามฉัน
Em 
กลับเธอก็จูบลา
F#m 
เบาๆ

Bm 
Baby 
 
ต่อให้เธอเอาแต่ใจ
 
ต้องการแค่เ
A 
ธอฉันไม่ต้องการอื่นใด
 
เธออยู่ไ
D 
หนต่อให้จะไกลเป็นหมื่นไมล์
 
ฉันก็จะรีบไปหา
Em 
เธอเราอยากจะเจอกันเมื่อ
F#m 
ไหร่

Bm 
  กลางคืนมันเห
A 
งาจนเช้าก็ยังไม่นอน
D 
  จะรอเธอมา
Em 
อ้อนคืนนี้ให้
F#m 
นอนด้วยกัน
Bm 
  กลางคืนมันเห
A 
งาจนเช้าก็ยังไม่นอน
D 
  จะรอเธอมา
Em 
อ้อนคืนนี้ให้
F#m 
นอนด้วยกัน

INSTRU | Bm | A | D | Em F#m | ( 2 Times ) 

Bm 
  เข้าใจว่าเ
A 
ราต้องเดินต่อไป
D 
  รู้ดีสัก
Em 
วันหนึ่งเธอก็
F#m 
มีใหม่
Bm 
  แต่ว่าฉันยังไม่อ
A 
ยากจะคิด 
 
เพราะชี
D 
วิตตอนนี้
Em 
  ก็ยังไม่มี
F#m 
ใคร

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites