คำอ้อนวอน – ต้าร์ อรุโณทัย


INTRO | A | D | A | E |

 
A 
ขาคงดีทุกอย่างจนอ้ายต้องว
D 
างน้องไว้
 
A 
ปิดประตูหัวใจให้คนที่
D 
มาทีหลัง
A 
ถึงฮักอ้ายสุดใจ 
 
แต่สุ
F#m 
ดท้ายมันก็
E 
พัง
 
คงเห
D 
ลือเพียงฮอย
E 
น้ำตาที่ยังริ
D 
นไหล

 
* แต่
E 
ใจยังบอกให้สู้ 
 
ถึงสิ
D 
อยู่ในฐานะอิห
A 
ยัง
 
บ่ได้
F#m 
อยู่ในใจขอให้อ
E 
ยู่ข้างๆ
 
เซา
D 
ฮักก็บ่เป็นหยัง 
 
ให้น้องเฮ็ด
E 
ใจสาก่อน

 
** นี่คือ
A 
คำอ้อนวอนจา
C#m 
กคนที่ฮักอ้า
F#m 
 
ถูกผลักไสออกจ
E 
ากหัวใจ
D 
 
แม้อ้ายบ่แ
E 
คร์บ่แลแค่เ
A 
ผื่อน้ำตา
E 
 
คำว่าเ
A 
ลิกอดใจไว้
C#m 
สาก่อน
F#m 
 
ถึงว่าถูกถอดถ
E 
อนจนบ่เหลือ
D 
ค่า
 
ขออ้ายได้บ่ ให้ลิโ
E 
ตนน้ำตา
 
ที่มันไ
D 
หลมันปานฟ้าป่
E 
วง 
 
ลมหา
A 
ยใจสุดท้าย

 
***
F#m 
..ถึงจบแบบ
E 
ใด๋ตอนสุดท้าย
D 
..ยื้อเวลาเวลาให้อ้ายบ่ไปสาก่อน
F#m 
..ขอโอกาสจาก
E 
คนกำลังจะทิ้ง
D 
..ถ้าปาฏิหาริย์มันบ่มีจริง 
 
น้องก็จำ
E 
สิยอม

INSTRU | A C#m | F#m E | D | E | A |

( *, **, *** )

 
ถ้าปาฏิหาริย์มันบ่มีจริง น้องจำสิยอม
 

OUTRO | A | D | A | E | A |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites