บอกตัวเอง – Room 39 ft.โป่ง ปฐมพงศ์


INTRO | Em C | G | ( 2 Times )

 
รู้
Em 
ว่า
ไม่มีหวัง
..ที่
Em 
จะรั้งใ
ห้เธอกลับมา
 
แต่ส่วนลึก
ในใจไม่รู้ทำไม เธอ
ยังอยู่ข้างในนั้น
 
แม้ว่
าจบไปแล้วเนิ่นนานเท่าไร

 
* บอกตัวเอง
ว่าเราต้องลืม
D/F# 
 เรื่องราวที่ผ่าน
Em 
 
แม้ความ
จริงทรมาน
       
Bm 
 
และไม่มีวันไหน
Am 
ไม่คิดถึงเธอ
 
บอกตัวเอง
ต้องมีสักวัน
D/F# 
 รักคงจะเลือน
Em 
ไป
 
แม้ควา
B/Eb 
มจริงในหัว
ใจ       
Bm 
 
ยังไม่รู้ว่
Am 
าจะลืมเธอ
ได้อย่างไร

 
Em 
หลือแ
ค่เพียงความหลัง
 
กั
Em 
บฝัน
ที่พังทลาย
 
แต่ส่วนลึ
กในใจไม่รู้ทำไม
 
เธอ
ยังอยู่ในความคิด
 
แม้ไ
ม่มีสิทธิ์จะคิดถึงเธอต่อไป

( * )

 
ทุ
Em 
กคืนและวัน
ที่ผ่าน
 
Em 
ม้จะเนิ่นนาน
เท่าไหร่
 
เรื่
Em 
อราวของเธอ
และฉัน
 
ยังไม่มีวัน
Am 
ที่มันจะลบเลือนหมดไป

 
บอกตัวเอง
ว่าเราต้องลืม
D/F# 
 เรื่องราวที่ผ่าน
Em 
 
แม้ความ
จริงทรมาน
…       
Bm 
          
Am 

 
** (บอกตัวเอง
ว่าเราต้องลืม
E/G# 
 เรื่องราวที่ผ่าน)
F#m 
 
แม้ความ
จริงทรมาน
       
C#m 
 
ไม่มีวันไหน
Bm 
ไม่คิดถึงเธอ
 
บอกตัวเอง
ต้องมีสักวัน
E/G# 
 รักคงจะเลือน
F#m 
ไป
 
แม้ความ
C# 
จริงในหัว
ใจ 
C#m 
 
ยังไม่รู้ว่
Bm 
าจะลืมเธอ
ได้อย่างไร

OUTRO | A Asus4 | A Asus4 | A |