ที่เดิม – Potato


Tune to Eb
INTRO | D | D | G | G | ( 2 Times )

 
* เป็น
ธรรมดาที่เธอโดดเดี่ยว
 
ทำ
อะไรเหมือนเธอเดินอยู่คนเดียว
 
เหน็ด
เหนื่อยกับปัญหา 
 
ไม่มีใครมาเ
ข้าใจ

 
** ก็เวล
Bm 
าที่ผ่านมา
 
เธอเปิด
ตาแต่ปิดใจ 
 
ก็เลย
ไม่รู้
 
แค่หลับ
Bm 
ตาและเปิดใจ 
 
จะเจอะ
เจอ
 
จะเจอะใครที่เขา
เป็นห่วง 
 
ลอง
ดู

 
*** ฉัน
นี่ไง 
 
ที่มันยังรัก
เธออยู่
 
ฉัน
คนนี้ 
 
ที่เธอเจ็บช้ำเ
ท่าไร
 
จะอยู่เ
Bm 
คียงไม่ห่างเธอ
 
แค่เปลือก
ใจที่บอบบาง 
 
มาบัง
กั้นไว้
 
จะอด
Bm 
ทนจนกว่าเธอ
 
จะส่ง
ใจที่เจ็บมาให้ฉัน
.. 
 
ที่
เดิม

INSTRU | D | D | G | G | ( 2 Times )

( * ) ( ** ) ( *** )

INSTRU | D | D | G | G | ( 3 Times )

 
ฉัน
นี่ไง 
 
ที่มันยังรัก
เธออยู่
 
หัน
ทางนี้ 
 
ถ้าเธอเจ็บช้ำ
เมื่อไหร่
 
ก็ฉัน
นี่ไง 
 
ที่มันยังรัก
เธออยู่
 
ฉัน
คนนี้ที่เธอเจ็บช้ำ
เท่าไร
 
จะอยู่
Bm 
เคียงไม่ห่างเธอ
 
แค่เปลื
อกใจที่บอบบาง 
 
มาบัง
กั้นไว้
 
จะอด
Bm 
ทนจนกว่าเธอ
 
จะส่ง
ใจที่เจ็บมาให้ฉัน
.. 
 
ที่
เดิม