อย่าพูดเลย – Raptor


INTRO | F | Gm | F | Gm |

 
ฉัน
รู้แล้วว่าไม่มีห
Gm 
วัง 
 
เมื่อ
เธอพบใครที่ดี
Gm 
กว่า
 
ไม่ใ
ช่ฉันที่เธอมอง
Gm 
หา 
 
แต่เป็นเขา
ทั้งใจ
Gm 
 
ฉัน
ก็พร้อมที่จะยอม
Gm 
แพ้
 
แค่อ
ย่าซ้ำเติม 
 
ให้ม
Gm 
ากมาย
 
รู้ว่
าเขาช่างมีความ
Gm 
หมาย
 
ก็ดีแล้ว
 แต่จะ
Bb 
มา 
 
พูดถึง
เขาทำไม

 
* อย่า
บอกว่าเธอรัก
Gm 
คนอื่นเลย
 
อย่า
Bb 
บอกว่าเธอเห็น
เขาดีมากเท่าไร
 
ได้โ
ปรดอย่ามาย้ำ
Gm 
ว่าเธอมีใจ
Bb 
 
กลัว
มันจะร้องไห้ออกมา

INSTRU | F | Gm | F |

 
อย่าพูดเลย
Gm 
 ได้ไหม
 ใ
Gm 
ห้ฉันได้ทำใจ
 
Gm 

 
ขอ
ได้ไหมไม่เอ่ยคำ
Gm 
นั้น
 
เก็บ
เอาไว้เลยเพื่อ
Gm 
คนอื่น
 
ฉัน
ไม่ขอฟังอย่างทน
Gm 
ฝืน
 
ไม่อยากรู้
ไม่อยาก
Bb 
เห็น 
 
อยากหนีเ
พื่อทำใจ

( * )

INSTRU | F | Gm | F |

 
อย่าพูดเลย
Gm 
 ได้ไหม
 ใ
Gm 
ห้ฉันได้ทำใจ
 
Gm 

INSTRU | F | Gm | F |

 
อย่า
Gm 
พูดเลย ได้ไหม ให้ฉันได้ทำใจ
 
Gm