ไออุ่นรัก – Clash


Capo #1
INTRO | Cmaj7 | Am | Em | F | ( 2 Times )

 
Cmaj7 
ดดจางๆ 
 
ที่เคยสาดส่อง
 
Am 
อกตามตรงไม่เคยอบอุ่น
 
Em 
ท่ากับไอรักส่ง
ผ่านมาถึงใจ

 
อ่
Cmaj7 
อนละมุนคุ้นกายแผ่วๆ
 
ก็
Am 
ไม่แคล้วต้องยอมเธอทั้งใจ
 
Em 
ากกระซิบ
ใจเธอให้เธอรู้..

 
* เทพ
ธิดาแห่งรัก
Cmaj7 
ลอยลงมา
 
คนธรรมดา
Am 
อย่างฉันจะไม่เฉยชา
Em 
 จะรักษ

 
** ไออุ่นรัก
 รักเธอช่างอุ่น
Am 
กาย
 
เหนือเกินสัมผัส
Em 
ใด 
 
ที่สุดแ
ล้ว 
 
ที่เคยเจอ

INSTRU | C | Am | Em | F |

 
Cmaj7 
ยู่เดียวดายล่องลอยเปล่าเปลี่ยว
 
Am 
ต่ก่อนนั้นฉันเองโดดเดี่ยว
 
Em 
กี่ยวกับความรัก
เจ็บปวดมันร่ำไป

 
Cmaj7 
ต่พอใจฉันเริ่มเย็นชา
 
Am 
ลับมีเธอเข้ามาในหัวใจ
 
ทํ
Em 
าให้ฉัน
ได้อุ่นใจ

( * ) ( ** )

 
จะ
ดูแลอย่างดีด้วยหัว
Am 
ใจ
 
ไม่มีวัน
จะทำให้เสีย
ใจ
 
แม้เวลาจะแสน
นานเท่าไหร่
 
ใจจ
ะมีแต่เธอ

INSTRU | Cmaj7 | Am | Em | F | ( 2 Times )

( ** ) ( ** )

OUTRO | C | Am | Em | F | ( Fade out )