หัวใจกระดาษ – อู๋ ธรรพ์ณธร


INTRO | F | Dm | Bb | C |

 
ตะเ
F 
กียกตะกายทุ่มเท 
 
ทุ่ม
Dm 
เทให้เธอทุกอย่าง
 
เห็น
Bb 
รักของเราจืดจางช่อง
C 
ว่างตรงกลางหัวใจ
 
เฝ้า
F 
แต่เติมเต็มหัวใจให้
Dm 
ไปแต่ใจก็หวั่น
 
เห็น
Bb 
รักกร่อนลงทุกวันช่อง
C 
ว่างไม่เต็มสักที

 
*ก็เ
Am 
ติมลงไปแต่ใจของเธอไม่
Bb 
ยอมรับ
 
ก็
Am 
ให้เธอไปแต่ใจของเธอก็
Bb 
โยนทิ้ง
 
ก็เ
Am 
ธอมีใจกับใครต่อใครกี่
Bb 
คนนัก
 
และกับ
Gm 
ฉันเธอรักแค่เพียงสายลมวูบ
C 
เดียว

F 
เธอหัวใจกระ
Dm 
ดาษเบาเบาก็
Bb 
ขาดเบาเบาก็
C 
ปลิว
F 
เธอหัวใจกระ
Dm 
ดาษเบาเบาก็
Bb 
ขาดแค่ลมบางเบาก็
C 
ปลิว
 
เคว้งคว้างล่องลอยตาม
C 
mสายลมรักของคน
Am 
เรื่อยไป
 
แค่เธอพอ
Bb 
ใจปลิวไปไม่มีพัก
Gm 
เลยหัวใจไม่มีรัก
C 
เลย

INSTRU | F | Dm | Bb | C |

 
แต่
F 
ยังจะคอยทุ่มเททุ่ม
Dm 
เทให้เธอทุกอย่าง
 
แม้
Bb 
รักของเธอจืดจางแต่
C 
รักของฉันมันเต็ม
 
ก็เ
F 
ธอมีรักมากมายสุด
Dm 
ท้ายไม่เหลือสักสิ่ง
 
เพราะ
Bb 
รักของเธอไม่จริงเธอ
C 
ทิ้งเธอทำมันเอง

(*)

F 
เธอหัวใจกระ
Dm 
ดาษเบาเบาก็
Bb 
ขาดเบาเบาก็
C 
ปลิว
F 
เธอหัวใจกระ
Dm 
ดาษเบาเบาก็
Bb 
ขาดแค่ลมบางเบาก็
C 
ปลิว
 
เคว้งคว้างล่องลอยตาม
C 
mสายลมรักของคน
Am 
เรื่อยไป
 
แค่เธอพอ
Bb 
ใจปลิวไปไม่มีพัก
Gm 
เลยหัวใจไม่มีรัก
C 
เลย
 
หัวใจกระ
F 
ดาษ

OUTRO | F | Dm | Bb | C | ( 2Times ) | F |