คอร์ด ไรเดอร์แมน เขียว คาราบาว

คอร์ดเพลง ไรเดอร์แมน
ศิลปิน เขียว คาราบาว
คอร์ดทั้งหมด Ab Bb Cm Eb
คีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ Capo #3 กดลดคีย์ 3 ครั้ง

 
เหนื่อยก็ต้อง
Ab 
ทน 
 
เพื่อคนอยู่ข้าง
Eb 
หลัง
 
สู้ไปบนหน
Bb 
ทาง 
 
แดดฝนและฝุ่น
Cm 
ควัน
 
ขับไปด้วยหัว
Ab 
ใจ 
 
ใกล้ไกลไม่เคย
Eb 
หวั่น 
 
รับส่งให้ทุก
Bb 
งาน..
 
ไรเดอร์แมน..
 

INSTRU | Ab | Eb | Bb | Cm |
INSTRU | Ab | Eb | Bb | Bb |

 
น้าบัว
Cm 
ลอย 
 
ถูกลอยแพความฝัน
 
แต่สถานก
Bb 
ารณ์ 
 
ถอยคือตาย
Cm 
ชีวิต
 
ปี้กำ
Cm 
ปอง 
 
เสียหลักจากโควิด
 
เลยพลิกวิก
Bb 
ฤต 
 
หางานทำ
Cm 
ใหม่

 
น้องไข่
Cm 
นุ้ย 
 
จำต้องลุยทุกทาง
 
ทางเดียวไม่
Bb 
พอ 
 
กับค่าใช้
Cm 
จ่าย
 
อ้ายทิศ
Cm 
หำ 
 
กะมาสู้เมืองใหญ่
 
ย่อนเฮ็ดนาปี
Bb 
ได๋ 
 
กะขาดทุนปี
Cm 
นั้น

 
เหนื่อยก็ต้อง
Ab 
ทน 
 
เพื่อคนอยู่ข้าง
Eb 
หลัง
 
สู้ไปบนหน
Bb 
ทาง 
 
แดดฝนและฝุ่น
Cm 
ควัน
 
ขับไปด้วยหัว
Ab 
ใจ 
 
ใกล้ไกลไม่เคย
Eb 
หวั่น 
 
รับส่งให้ทุก
Bb 
งาน..
 
ไรเดอร์แมน..
 

INSTRU | Cm | Bb |

 
ไม่เคยเ
Cm 
กี่ยง 
 
ถึงเป็นความเสี่ยงสูง
 
ขับไปทั่วก
Bb 
รุง 
 
สั่งเลยผมส่ง
Cm 
ให้
 
จะออเดอร์
Cm 
เล็ก 
 
หรือว่าออเดอร์ใหญ่
 
จะกี่รอบก็ไ
Bb 
หว 
 
นานแค่ไหน
Cm 
ก็รอ

 
เพราะต้นทุน
Cm 
ต่ำ 
 
ถ้าไม่ทำก็อดตาย
 
ทำเพื่อราย
Bb 
ได้ 
 
ลูกเมียและแม่
Cm 
พ่อ
 
ไม่มีวัน
Cm 
หยุด แต่ก็ไม่เคยท้อ ใช้ชีวิตติด
Bb 
ล้อ
 
บิดเพื่อคนสำ
Eb 
คัญ

 
เหนื่อยก็ต้อง
Ab 
ทน 
 
เพื่อคนอยู่ข้าง
Eb 
หลัง
 
สู้ไปบนหน
Bb 
ทาง 
 
แดดฝนและฝุ่น
Cm 
ควัน
 
ขับไปด้วยหัว
Ab 
ใจ 
 
ใกล้ไกลไม่เคย
Eb 
หวั่น 
 
รับส่งให้ทุก
Bb 
งาน..
 
ไรเดอร์แมน..
 

INSTRU | Ab | Eb | Bb | Cm |
INSTRU | Ab | Eb | Bb | Bb |

 
กา
Cm 
แฟ ชาเขียว ก็ส่งให้
 
ข้าวมัน
Bb 
ไก่ เนื้อหนัง ก็สั่ง
Cm 
เลย
 
ก๋วยเ
Cm 
ตี๋ยว ส้มตำ ก็ส่งให้
 
ทอดเฟนฟ
Bb 
ราย เบอร์เกอร์ ก็สั่ง
Cm 
เลย
 
ลาบ
Cm 
ก้อย ซอยจุ๊ ก็ส่งให้
 
ลวกน่องล
Bb 
าย แจ่วเพี้ย ก็สั่ง
Cm 
เลย
 
ของ
Cm 
สด ของแห้ง ก็ส่งให้ ส่งด้วยความเต็ม
Bb 
ใจ..
 
สั่งเลยสั่งเ
Eb 
ลย

 
เหนื่อยก็ต้อง
Ab 
ทน 
 
เพื่อคนอยู่ข้าง
Eb 
หลัง
 
สู้ไปบนหน
Bb 
ทาง 
 
แดดฝนและฝุ่น
Cm 
ควัน
 
ขับไปด้วยหัว
Ab 
ใจ 
 
ใกล้ไกลไม่เคย
Eb 
หวั่น 
 
รับส่งให้ทุก
Bb 
งาน..
 
ไรเดอร์แมน..
 

 
เหนื่อยก็ต้อง
Ab 
ทน 
 
เพื่อคนอยู่ข้าง
Eb 
หลัง
 
สู้ไปบนหน
Bb 
ทาง 
 
แดดฝนและฝุ่น
Cm 
ควัน
 
ขับไปด้วยหัว
Ab 
ใจ 
 
ใกล้ไกลไม่เคย
Eb 
หวั่น 
 
รับส่งให้ทุก
Bb 
งาน..

 
ไรเดอร์
Cm 
แมน
 
ไรเดอร์
Cm 
แมน
 
ไรเดอร์
Cm 
แมน
 
ไรเดอร์
Cm 
แมน

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites