คอร์ด อ้ายนี้ยังกอยอยู่ เบื๊อก

คอร์ดเพลง อ้ายนี้ยังกอยอยู่
ศิลปิน เบื๊อก
คอร์ดทั้งหมด G D Em C Am D
คีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ

 
เฮ้ยเปื้อน! คิงผ่อแม่ญิงคนนั้นเลาะ
 
 
คนไหนวะ คนไหน!
 
 
ผ่ออย่างบ่ไจ่คนบ้านเฮาบ่า
 
 
แม่ญิงเมืองกรุงก่อวะ
 
 
ลุกไหนมาผดเจียงใหม่บ่า
 

INTRO | G D/F# | Em | C | G |
INSTRU | G D/F# | Em |
INSTRU | C D | G | D |

 
แม่ญิงเมืองก
G 
รุง 
 
มาป๊ะมา
D/F# 
ปรุงเหนือเวียงเจียงใ
Em 
หม่
 
เดี๋ยวน่าเดี๋ยวเน้อหัว
C 
ใจ๋ 
 
มันเป็นจะใดเต้นแฮงแ
G 
ต้ๆ
 
อ้ายกอยมองแ
G 
ล 
 
ผ่อแล่แล
D/F# 
มองน้องไปกันใ
Em 
หญ่
 
กะเปิ้นแอบฮักบ่า
C 
ดาย 
 
ตัวกึ๊ดจะใ
D 
ด 
 
บ่ฮู้ล
G 
ะเน่อ 
 
 
G7 

 
กะอยากฮื้อ
C 
ลอง 
 
บ่าวเหนือดูซัก
G 
กำ 
 
(ซักกำ)
 
จะลำบ่
C 
ลำ 
 
ถ้าบ่ลองก็บ่
G 
ฮู้ 
 
(ก็บ่ฮู้)
 
จะไปฟัง
C 
กำคนอื่น 
 
ว่าจะ
G 
อั้นจะอี้
 
ถ้าอยากฮื้อ
Am 
ดี 
 
ตั๋วน้อง
D 
นี้ต้องลอง
G 
ดู..

 
บ่ว่าจะเ
C 
ป๋นนิมมาน 
 
แสงส
G 
ว่างกลางเวียงพิงค์
 
ก่อว่าจะเ
C 
ป๋นริมปิง 
 
บอก
G 
มาจะพาไป
 
ให้เธอ
C 
ลืมแสงไฟ 
 
จากเ
G 
มืองศิวิไลซ์
 
หื้อน้องปิ๊ก
Am 
ไป 
 
ลอง
D 
กึ๊ดทบทวน
G 
ดู 
 
 
G7 

INSTRU | C | G | C | G |
INSTRU | C | G | Am D | G | D |

 
อ้ายเป็นบ่าวเห
G 
นือ 
 
บ่จุฮื้อเ
D/F# 
จื้อว่าฮักน้อง
Em 
หญิง
 
แค่อยากหื้อมาแอบ
C 
อิง 
 
ให้แม่ระ
D 
มิงค์นี้เป็นพ
G 
ยาน
 
จะว่าขี้
G 
จุ๊ 
 
จะว่าขี้
D/F# 
โว 
 
บ่ว่า
Em 
กั๋น
 
ขอหื้อน้องนวล
C 
จั๋น 
 
เปิดม่าน
D 
ใจ๋ดูสัก
G 
ที

 
ฝนพรำบนด
G 
อย 
 
เหมือนอ้ายใจ๋
D/F# 
น้อยถ้าตัวมี
Em 
ไผ๋
 
กะแม่นละเนาะเกือบ
C 
ต๋าย 
 
แค่กึ๊ดบะ
D 
ดายละลายไปแ
G 
ล้ว
 
ฝนตกจ
G 
างๆ 
 
อยากฮู้อิ
D/F# 
นาง 
 
เหงาบ้างพ่อง
Em 
ก่อ
 
ถ้าน้องฮื้อรอก็จะ
C 
รอชะโอละห
D 
นอคิดถึงจังเ
G 
ลย.. 
 
 
G7 

 
กะอยากฮื้อ
C 
ลอง 
 
บ่าวเหนือดูซัก
G 
กำ 
 
(ซักกำ)
 
จะลำบ่
C 
ลำ 
 
ถ้าบ่ลองก็บ่
G 
ฮู้ 
 
(ก็บ่ฮู้)
 
จะไปฟัง
C 
กำคนอื่น 
 
ว่าจะ
G 
อั้นจะอี้
 
ถ้าอยากฮื้อ
Am 
ดี 
 
ตั๋วน้อง
D 
นี้ต้องลอง
G 
ดู..

 
บ่ว่าจะเ
C 
ป๋นนิมมาน 
 
แสงส
G 
ว่างกลางเวียงพิงค์
 
ก่อว่าจะเ
C 
ป๋นริมปิง 
 
บอก
G 
มาจะพาไป
 
ให้เธอ
C 
ลืมแสงไฟ 
 
จากเ
G 
มืองศิวิไลซ์
 
หื้อน้องปิ๊ก
Am 
ไป 
 
ลอง
D 
กึ๊ดทบทวน
G 
ดู

 
ถ้าน้องปี๊กไ
Am 
ป 
 
 
D 
 
อ้ายนี้.. ยังกอยอยู่..
 

OUTRO | G |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites