คอร์ด หายไปในที่สุด Warin (วรินทร์)

คอร์ดเพลง หายไปในที่สุด
ศิลปิน Warin (วรินทร์)
คอร์ดทั้งหมด G D Em C
คีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ

G 
  หากวัน
D/F# 
ใด
 
  เธอท้อ
Em 
แท้ 
 
สิ้นหวังและเสี
C 
ยใจ
G 
  หากวัน
D/F# 
ใด
 
  เธอต้อง
Em 
ล้ม 
 
คลุกคลานฝืนก้า
C 
วไป
 
  สักเพียงไ
G 
หน 
 
ความ
D/F# 
ช้ำใจ
 
  อีกไม่
Em 
นานน้ำตาจะแ
C 
ห้งไป

 
เป็นดังสา
G 
ยน้ำ 
 
ไห
D/F# 
ลไป
 
หล่อ
Em 
เลี้ยงทั้งกายและ
C 
หัวใจ
 
ของเ
G 
ธอ 
 
ฮือ
D/F# 
ฮืม.. 
 
ฮือ
Em 
ฮือ.. 
 
 
C 
 
ของเ
G 
ธอ 
 
ฮือ
D/F# 
ฮืม.. 
 
ฮือ
Em 
ฮือ.. 
 
 
C 

G 
  ให้เธอ
D/F# 
ผ่านพ้นมัน
Em 
ไป..
C 
  ได้ง่ายดาย
G 
  หากเธอ
D/F# 
เสียใจ 
 
ให้เธอ
Em 
ร้อง
C 
  แค่นั้นก็พอ
 
  สักเพียง
D/F# 
ไหนความช้ำใน
Em 
หัวใจ
 
  อีกไม่น
C 
านมันจะผ่านพ้นไ
G 
 
  ให้มัน
D/F# 
ไหล.. 
 
 
Em 
ไป
 
  และเจือจ
C 
างลงไปในที่สุด

INSTRU | G | D/F# | Em | C |
INSTRU | G | D/F# | Em | C |

G 
  ให้มัน
D/F# 
ไหล.. 
 
 
Em 
ไป
 
  และเจือจ
C 
างลงไปในที่สุด
G 
  ให้มัน
D/F# 
ไหล.. 
 
 
Em 
ไป
 
  และเจือจ
C 
างลงไปในที่สุด
G 
  ให้มัน
D/F# 
ไหล.. 
 
 
Em 
ไป
C 
  และหายไปในที่
G 
สุด

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites