คอร์ด รอ วงกางเกง

คอร์ดเพลง รอ
ศิลปิน วงกางเกง
คอร์ดทั้งหมด D A Em Bm G
คีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | D A | Em |
INTRO | D A | Em A Bm |

 
ทุก ๆ ทีที่ฉันเฝ้าถ
A 
ามเรื่องของสองเรา 
 
 
Bm 
 
เธอก็ทำหน้าเศร้าแต่ไ
G 
ม่ตอบ
 
บอกให้เอาไ
D 
ว้ก่อน 
 
ตอนนี้ยังไม่ใ
Em 
ช่เวลา
 
ทั้ง ๆ ที่เ
G 
ราก็คบกันมา 
 
A 
านพอสมควร
 
แต่คำว่า
Em 
รักจากปากเธอ 
 
ฉันไม่
Bm 
เคยได้ฟังนาน
 
จนบางค
G 
รั้ง.. 
 
 
A 
ฉันชักไม่แน่ใ
D 

 
ว่าที่
G 
คบกันมา 
 
กลัว
Bm 
เธอเก็บฉันไว้
 
เผื่อไ
G 
ว้กันพ
A 
ลาดจากใครบาง
D 
คน
 
เพราะในแวว
Em 
ตาที่เธอมองเขา 
 
บาง
Bm 
ครั้งทำให้ใจฉันหวั่น
 
เธอจะใ
G 
ห้ฉันรอไป
Em 
ถึงไหน 
 
หรือว่า
G 
รอจนเธอแน่
Em 
ใจ
 
ว่าเขาไม่
G 
รักเธอ 
 
แล้วเธอค่อยบอก
A 
รักกัน

 
เหนื่อยแล้วห
G 
นา 
 
ที่ต้อง
A 
ทนรออยู่อย่า
Bm 
งนี้
 
เมื่อไหร่เ
G 
ธอ 
 
 
A 
จะรับรักกันบ้
D 
าง
 
หรือฉันต้อง
Em 
คอย 
 
จน
Bm 
มันเบื่อ
 
คอยของเ
F#m 
หลือ 
 
จาก
G 
คนอื่น 
 
หรือคนอ
A 
ย่างฉัน.. 
 
 
F#7 
 
กินได้แค่เศษเ
Bm 
หลือเดน

INSTRU | D A | Bm | D A | Bm |
INSTRU | G | A | G A | D |

 
ทุก ๆ ทีที่ฉันเฝ้าถ
A 
ามเรื่องของสองเรา 
 
 
Bm 
 
เธอก็ทำหน้าเศร้าแต่ไ
G 
ม่ตอบ
 
บอกให้เอาไ
D 
ว้ก่อน 
 
ตอนนี้ยังไม่ใ
Em 
ช่เวลา
 
ทั้ง ๆ ที่เ
G 
ราก็คบกันมา 
 
A 
านพอสมควร
 
แต่คำว่า
Em 
รักจากปากเธอ 
 
ฉันไม่
Bm 
เคยได้ฟังนาน
 
จนบางค
G 
รั้ง.. 
 
 
A 
ฉันชักไม่แน่ใ
D 

 
เหนื่อยแล้วห
G 
นา 
 
ที่ต้อง
A 
ทนรออยู่อย่า
Bm 
งนี้
 
เมื่อไหร่เ
G 
ธอ 
 
 
A 
จะรับรักกันบ้
D 
าง
 
หรือฉันต้อง
Em 
คอย 
 
จน
Bm 
มันเบื่อ
 
คอยของเ
F#m 
หลือ 
 
จาก
G 
คนอื่น 
 
หรือคนอ
A 
ย่างฉัน.. 
 
 
F#7 
 
กินได้แค่เศษเ
Bm 
หลือเดน

INSTRU | G | D | A | Bm |
INSTRU | D | Em | G | A |

 
เธอจะใ
G 
ห้ฉันรอไป
Em 
ถึงไหน
 
หรือว่า
G 
รอจนเธอแน่ใ
Em 
จว่าเขาไม่
G 
รักเธอ
 
แล้วเธอค่อยบอก
D 
รักกัน

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites