คอร์ด บทเรียนหัวใจ ก้อย กินรี

คอร์ดเพลง บทเรียนหัวใจ
ศิลปิน ก้อย กินรี
คอร์ดทั้งหมด F G C Am Em Dm
คีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ Capo #1

Capo #1
INTRO | F | G |

C 
  เจ็บซ้ำ
G 
  นอน
Am 
กอดน้ำตาเอาไ
G 
ว้นานไป
 
  เท่าไ
F 
หร่ก็มีแต่
Em 
ทำร้ายใจ
 
  ให้
Dm 
มันยิ่งทรม
G 
าน

C 
  บาดแผล
G 
  ที่โ
Am 
ดนทำร้ายใน
G 
วันวาน
 
  จด
F 
จำไว้ 
 
เมื่อ
Em 
พ้นผ่าน
 
  ว่า
Dm 
เราต้องไม่เจ็บ
G 
ซ้ำ

 
ให้
Am 
น้ำตา 
 
มัน
G 
รินไหล
 
มาล้
F 
างใจที่เจ็บ
C 
ช้ำ
 
ให้ทุกเ
Am 
รื่องราวความ
G 
ผิดหวัง
 
ให้
F 
มันเป็นแค่ฝันร้
G 
าย

C 
จดจำ 
 
 
Em 
ไว้เป็นบ
Am 
ทเรียน
 
บัน
G 
ทึกลงในใจเ
F 
ขียน 
 
ให้
Em 
จำเก็บ
 
เจ็บ
Dm 
ซ้ำมันเป็นอย่างไ
G 
C 
จดมัน
Em 
ลงไว้ตรง
Am 
หัวใจ
 
ก่อน
G 
ที่จะคิดเริ่
F 
มใหม่ 
 
ไป
Em 
รักใคร
 
ให้
Dm 
จำว่าเจ็บแค่ไ
G 
หนที่ผ่านมา

INSTRU | C Em | Am G | F | G |

 
ให้
Am 
น้ำตา 
 
มัน
G 
รินไหล
 
มาล้
F 
างใจที่เจ็บ
C 
ช้ำ
 
ให้ทุกเ
Am 
รื่องราวความ
G 
ผิดหวัง
 
ให้
F 
มันเป็นแค่ฝันร้
G 
าย

C 
จดจำ 
 
 
Em 
ไว้เป็นบ
Am 
ทเรียน
 
บัน
G 
ทึกลงในใจเ
F 
ขียน 
 
ให้
Em 
จำเก็บ
 
เจ็บ
Dm 
ซ้ำมันเป็นอย่างไ
G 
C 
จดมัน
Em 
ลงไว้ตรง
Am 
หัวใจ
 
ก่อน
G 
ที่จะคิดเริ่
F 
มใหม่ 
 
ไป
Em 
รักใคร
 
ให้
Dm 
จำว่าเจ็บแค่ไ
G 
หนที่ผ่านมา

INSTRU | C Em | Am G |
INSTRU | F | Dm F | G |

C 
จดจำ 
 
 
Em 
ไว้เป็นบ
Am 
ทเรียน
 
บัน
G 
ทึกลงในใจเ
F 
ขียน 
 
ให้
Em 
จำเก็บ
 
เจ็บ
Dm 
ซ้ำมันเป็นอย่างไ
G 
C 
จดมัน
Em 
ลงไว้ตรง
Am 
หัวใจ
 
ก่อน
G 
ที่จะคิดเริ่
F 
มใหม่ 
 
ไป
Em 
รักใคร
 
ให้
Dm 
จำว่าเจ็บแค่ไ
G 
หนที่ผ่านมา

C 
จดจำ 
 
 
Em 
ไว้เป็นบ
Am 
ทเรียน
 
บัน
G 
ทึกลงในใจเ
F 
ขียน 
 
ให้
Em 
จำเก็บ
 
เจ็บ
Dm 
ซ้ำมันเป็นอย่างไ
G 
C 
จดมัน
Em 
ลงไว้ตรง
Am 
หัวใจ
 
ก่อน
G 
ที่จะคิดเริ่
F 
มใหม่ 
 
ไป
Em 
รักใคร
 
ให้
Dm 
จำว่าเจ็บแค่ไ
G 
หนที่ผ่านมา

INSTRU | C Em | Am |

 
ก่อน
G 
ที่จะคิดเริ่
F 
มใหม่ 
 
ไป
Em 
รักใคร
 
ให้
Dm 
จำว่าเจ็บแค่ไ
G 
หนที่ผ่าน
C 
มา

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites