คอร์ด ก่อนเธอไป KRK feat. Owen, Sakarin

คอร์ดเพลง ก่อนเธอไป
ศิลปิน KRK feat. Owen, Sakarin
คอร์ดทั้งหมด G D Em C Bm Am
คีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ

INTRO | G | D/F# | Em | Dm |
INTRO | C | Bm | Am | D |

 
 
ช้า 
 
D/F# 
ให้ตายลงไ
Em 
 
ดอกไม้
Dm 
ที่เคย
สดใส
..เพราะเธ
Bm 
อ..
 
 
Am 
มันเริ่มจะเหี่ยว
เฉา

 
 
ลึก 
 
D/F# 
ข้อความในใ
Em 
 
เก็บไว้
Dm 
ในใจ
ส่วนลึก
ข้างใน
Bm 
..
 
 
Am 
ตอนนอนก็ค
งยิ่งฝัน

 
Bm 
า.. 
 
ทำไมฉันต้องยังคิดถึงเธ
Em 
 
ทั้งที่รู้
Am 
ว่าเธ
Bm 
อนั้น..
 
ไม่มีวันจะเหมือ
นเดิม

 
ขอบคุณเธ
อนะ
 
ที่เคยรั
D/F# 
กกันเมื่อก่อ
Em 
 
ไม่รั
Dm 
กก็แค่
บอก
.. 
 
ไม่ต้อ
Bm 
งกลัว
 
 
Am 
ยอมที่จะเสีย
ใจ
 
ก่อ
นเธอไปจากฉั
D/F# 
นขอเพียงกอ
Em 
 
ให้ฉั
Dm 
นทำใจ
ก่อน
.. 
 
ได้ไหม
Bm 
เธอ..
 
 
Am 
ให้ฉันได้พูดคำลา
นะขอเธอ

INSTRU | G | D |

 
 
ถ้าเธอจะไปอย่ามองกลับ
D/F# 
มา
 
อย่าเอยคำลาว่าโชคดี
Em 
 
การมีเธ
Dm 
อมันดีตรงไห
นช่วยบอกที
 
ไม่รักกันก็อย่าทำ
Bm 
อย่างนี้
 
ตอ
Am 
นที่ไม่มีเธอรู้ไห
มว่าเสียใจ

 
 
มันเริ่มไม่ชั
D/F# 
ด 
 
ทำไมต้องโกหก
 
 
Em 
หรือเธอเห็นฉั
Dm 
นเป็นเพียงแค่ตัวตล
 
มันเป็
Bm 
นอะไรกันไปหมด
 
 
Am 
ทำไมฉันเจอแต่คน
ไม่รักจริง

 
ที่รั
 
D/F# 
ก..
 
ฉันไม่รู้
Em 
จะทำอย่างไ
Dm 
 
เธอดันไม่พู
ดแล้วเดินจากไ
Bm 
 
เธอรู้ไห
Am 
ม.. 
 
ฉันเสีย
ใจ

 
 
อยากจะบอกคิดถึงไม่หยุดเล
D/F# 
 
รักเธอที่สุดเล
Em 
 
โทษทีที่ไม่ได้อยู่
Dm 
ในวันที่เธอนั้นต้องกา
 
ช่วยทำเป็นไม่สงสาร
Bm 
 
แค่อยา
Am 
กให้รู้
 
ว่าฉันต้องการเพียงเธ
อเท่านั้น

 
ขอบคุณเธ
อนะ
 
ที่เคยรั
D/F# 
กกันเมื่อก่อ
Em 
 
ไม่รั
Dm 
กก็แค่
บอก
.. 
 
ไม่ต้อ
Bm 
งกลัว
 
 
Am 
ยอมที่จะเสีย
ใจ
 
ก่อ
นเธอไปจากฉั
D/F# 
นขอเพียงกอ
Em 
 
ให้ฉั
Dm 
นทำใจ
ก่อน
.. 
 
ได้ไหม
Bm 
เธอ..
 
 
Am 
ให้ฉันได้พูดคำลา
นะขอเธอ

OUTRO | G | D/F# | Em | Dm |
OUTRO | C | Bm | Am | D |
OUTRO | G |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites