คอร์ด ไสว่าซังเขา ໄສວ່າຊັງເຂົາ จิมมี้ สิทธิพล ຈິມມີ້ ສິດທິພົນ

คอร์ดเพลง ไสว่าซังเขา ໄສວ່າຊັງເຂົາ
ศิลปิน จิมมี้ สิทธิพล ຈິມມີ້ ສິດທິພົນ
คอร์ดทั้งหมด E G#m C#m A B F#m
คีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ Capo #4 กดลดคีย์ 4 ครั้ง

INTRO | E G#m | C#m |
INTRO | E G#m | C#m |
INTRO | A B | G#m C#m |
INTRO | F#m B | E B |

E 
คิดเห็น
G#m 
ใจแฟนใหม่
C#m 
อยู่บ่
E 
ฮู้.. 
 
สึก
G#m 
บ่มีคน
C#m 
น้อยใจ
 
ไสว่า
A 
ซังแต่เลิกจา
B 
กเขา
 
ผัดไป
G#m 
เว้ากับเขา
C#m 
ตอนใด๋
 
ฮู้จักแบ
F#m 
บใด๋ 
 
ฐานะ
B 
ใด 
 
บอกอ้ายได้
E 
บ่.. 
 
 
B 

E 
ปานนั้น
G#m 
ว่าบ่ขอพบ
C#m 
ขอพ้อ
E 
ปานนั้น
G#m 
พอบ่ไป
C#m 
วุ่นวาย
 
แล้วผัดไปเ
A 
ห็นไปเม้น
B 
ฮูปเขา
 
แล้วผัด
G#m 
แซทไปเว้ากันอยู่
C#m 
หลาย
 
มาเว้ากันนำ
F#m 
อ้าย
 
คิดอยู่บ่หัวใ
B 
จแฟนใหม่กะหว
E 
งเป็น

 
บ่คือด
A 
อกมาบอกว่าอ้
B 
าย
 
สถานะ
G#m 
ใดก็บ่ต้องไป
C#m 
เว้ากัน
 
แล้วคั่นอ้
A 
ายไปเฮ็ดจัง
B 
ซั่น 
 
เจ้าฮับได้
E 
บ่
 
ฮักกันห
A 
ลายผัดเลิกเฮ็ดห
B 
ยัง
 
คือบ่
G#m 
เว้าคือบ่คบ
C#m 
กันต่อ
 
คบกับอ้
A 
ายแล้วก็ควรพอ 
 
บ่ต้องเว้า
B 
นำเขา

 
คือสิบ่มี
A 
ไผ 
 
อยากให้แฟนไ
B 
ปเว้ากับ
C#m 
แฟนเก่า
 
ไสว่าซังเ
A 
ขา 
 
ผัดกลับไปเ
B 
ว้ากับเขาตอน
E 
ใด๋
 
คั่นบ่ได้คิดห
A 
ยัง 
 
ผัดคือต้องก
B 
ลับไปเว้า
C#m 
กันใหม่
 
คั่นเป็นอ้ายที่เจ้าสิคึด
F#m 
จั่งใด๋
 
หรือว่าเจ้าฮับ
B 
ได้ คั่นอ้ายเฮ็ด
E 
จั่งซี่ 
 
 
B 

INSTRU | E G#m | C#m |
INSTRU | E G#m | C#m |
INSTRU | A B | G#m C#m |
INSTRU | F#m B | E |

 
บ่คือด
A 
อกมาบอกว่าอ้
B 
าย
 
สถานะ
G#m 
ใดก็บ่ต้องไป
C#m 
เว้ากัน
 
แล้วคั่นอ้
A 
ายไปเฮ็ดจัง
B 
ซั่น 
 
เจ้าฮับได้
E 
บ่
 
ฮักกันห
A 
ลายผัดเลิกเฮ็ดห
B 
ยัง
 
คือบ่
G#m 
เว้าคือบ่คบ
C#m 
กันต่อ
 
คบกับอ้
A 
ายแล้วก็ควรพอ 
 
บ่ต้องเว้า
B 
นำเขา

 
คือสิบ่มี
A 
ไผ 
 
อยากให้แฟนไ
B 
ปเว้ากับ
C#m 
แฟนเก่า
 
ไสว่าซังเ
A 
ขา 
 
ผัดกลับไปเ
B 
ว้ากับเขาตอน
E 
ใด๋
 
คั่นบ่ได้คิดห
A 
ยัง 
 
ผัดคือต้องก
B 
ลับไปเว้า
C#m 
กันใหม่
 
คั่นเป็นอ้ายที่เจ้าสิคึด
F#m 
จั่งใด๋
 
หรือว่าเจ้าฮับ
B 
ได้ คั่นอ้ายเฮ็ด
E 
จั่งซี่

 
คั่นเป็นอ้ายที่เจ้าสิคึด
F#m 
จั่งใด๋
 
หรือว่าเจ้าฮับ
B 
ได้.. 
 
คั่นอ้ายเฮ็ดจั่งซี่

OUTRO | A B | G#m C#m |
OUTRO | F#m B | E | E |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites