คอร์ด ความเป็นจริง ธีเดช ทองอภิชาติ

คอร์ดเพลง ความเป็นจริง
ศิลปิน ธีเดช ทองอภิชาติ
คอร์ดทั้งหมด C G F Am Dm Em
คีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ

INTRO | C | C |
INTRO | C G | F C |
INTRO | Am G | F | G |

 
สิ้นเสียง
Am 
ฟ้ายังมีเสียงฝน 
 
สิ้นเสียง
Em 
ลมยังมีเสียงเล
 
สิ้นความห
F 
วังยังมีเสียงใ
G 
จที่ยังคงเห
C 
ลือ
 
สิ้นแสง
Am 
ดาวยังมีแสงเดือน 
 
ที่คอยย้ำเ
Em 
ตือนศรัทธาความเชื่อ
 
สิ้นใ
Dm 
จลงไปเมื่อไ
G 
หร่ก็ยังมีคน
C 
จดจำ

 
ใน
Dm 
สัจธรรมความจริง 
 
ชีวิต
Em 
นี้ไม่เหมือนดั่งฝัน
 
อยู่ที่เ
F 
ราจะเข้าใจ
G 
มันได้มากแค่ไ
C 
หน
 
ผ่าน
Dm 
พบมาเพื่อจากลา 
 
ทุกๆ
Em 
อย่างย่อมแปรผันไป
 
มันไม่
F 
มีอะไร 
 
ที่มั่นคงยืนย
G 
าว

 
เดี๋ยวก็ค่ำเดี๋ยวก็เ
C 
ช้า 
 
เดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็ห
G 
นาว
 
ชีวิตคน
Am 
เราไม่มีอะไรมาก
Em 
มาย
 
กฎแห่งก
F 
ารดับสูญ 
 
เกิด
Em 
แก่เจ็บตาย
 
มัน
Dm 
เป็นเรื่องธรรม
G 
ดา
 
เดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็
C 
รัก 
 
เดี๋ยวก็ล้าเดี๋ยวก็
G 
แพ้
 
ความอ่อน
Am 
แอและความเสี
Em 
ยใจ
 
ทุกสิ่งเหล่
F 
านี้ 
 
มันหลีก
Em 
หนีไม่ได้
 
อยู่ที่
Dm 
เราเข้าใจมันห
G 
ม้าย 
 
ในความเป็นจริง

INSTRU | C G | Am G |
INSTRU | F Em | Dm G |
INSTRU | C G | Am G |
INSTRU | F Em | Dm G |

 
ใน
Dm 
สัจธรรมความจริง 
 
ชีวิต
Em 
นี้ไม่เหมือนดั่งฝัน
 
อยู่ที่เ
F 
ราจะเข้าใจ
G 
มันได้มากแค่ไ
C 
หน
 
ผ่าน
Dm 
พบมาเพื่อจากลา 
 
ทุกๆ
Em 
อย่างย่อมแปรผันไป
 
มันไม่
F 
มีอะไร 
 
ที่มั่นคงยืนย
G 
าว

 
เดี๋ยวก็ค่ำเดี๋ยวก็เ
C 
ช้า 
 
เดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็ห
G 
นาว
 
ชีวิตคน
Am 
เราไม่มีอะไรมาก
Em 
มาย
 
กฎแห่งก
F 
ารดับสูญ 
 
เกิด
Em 
แก่เจ็บตาย
 
มัน
Dm 
เป็นเรื่องธรรม
G 
ดา
 
เดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็
C 
รัก 
 
เดี๋ยวก็ล้าเดี๋ยวก็
G 
แพ้
 
ความอ่อน
Am 
แอและความเสี
Em 
ยใจ
 
ทุกสิ่งเหล่
F 
านี้ 
 
มันหลีก
Em 
หนีไม่ได้
 
อยู่ที่
Dm 
เราเข้าใจมันห
G 
ม้าย 
 
ในความเป็นจ
C 
ริง

F 
  เมื่อในความเป็นจ
G 
ริงชีวิตคน
Em 
เราไม่มีอะไร
Am 
แน่นอน
 
  ผ่าน
F 
พบมาเพื่อจากลาก็เพื่อรักและก็เพื่อลาเท่า
G 
นั้น 
 
โว้..

 
เดี๋ยวก็ค่ำเดี๋ยวก็เ
C 
ช้า 
 
เดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็ห
G 
นาว
 
ชีวิตคน
Am 
เราไม่มีอะไรมาก
Em 
มาย
 
กฎแห่งก
F 
ารดับสูญ 
 
เกิด
Em 
แก่เจ็บตาย
 
มัน
Dm 
เป็นเรื่องธรรม
G 
ดา
 
เดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็
C 
รัก 
 
เดี๋ยวก็ล้าเดี๋ยวก็
G 
แพ้
 
ความอ่อน
Am 
แอและความเสี
Em 
ยใจ
 
ทุกสิ่งเหล่
F 
านี้ 
 
มันหลีก
Em 
หนีไม่ได้
 
อยู่ที่
Dm 
เราเข้าใจมันห
G 
ม้าย 
 
ในความเป็นCคน

 
ทุกสิ่งเหล่
Dm 
านี้ 
 
มันหลีก
Em 
หนีไม่ได้
 
อยู่ที่เ
F 
ราเข้าใจมันห
G 
ม้าย 
 
ในความเป็นจ
C 
ริง

OUTRO | C | C |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites