คอร์ด ผู้บ่าวเฒ่า สมรักษ์ คำสิงห์

คอร์ดเพลง ผู้บ่าวเฒ่า
ศิลปิน สมรักษ์ คำสิงห์
คอร์ดทั้งหมด Dm Bb C F Gm Am
คีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ Capo #5 กดลดคีย์ 5 ครั้ง

INTRO | Dm | Dm | Bb C | F |
INTRO | Dm | Gm C | F C | F |

 
เป็นผู้บ่าวเฒ่
Dm 
า 
 
หาจีบแต่สาวสำน้อย
 
กินเหล้าเมาใจเกินร้อ
Bb 
 
สาวสำน้อ
ยข่อยสิไปห
 
บ่แม่นขี้คุย
Dm 
บ่ได้โม้หรอกหน
Gm 
 
อยากให้เห็
น.. 
 
กับต
 
ว่าตัวผู้ข้
Gm 
ามันเร้าใจ

 
ตอนยังบ่เฒ่
Dm 
า 
 
เคยมีแฟนเป็นร้อย
 
งามพอ ๆ กับหมออ้อ
Bb 
 
หรืออย่างน้อ
ย ๆ อั๊ม พัชร
าภา
 
บ่ได้เรียกร้อ
Dm 
งให้น้องเห็นใจหรอกห
Gm 
นา
 
แค่อยา
กบอกให้รู้ว่า
 
เฒ่า ๆ อย่างข้
า 
 
ยังบ่หม
ดไฟ

 
จะกลัวอะไร
Gm 
แคร์ทำไม
แค่คำนิ
Dm 
นทา
 
ถ้าหากจะรั
Gm 
กเชิญเล
ย 
 
เชิญเลยแก้
วตา
 
โปรดจงไว้
Bb 
ใจ 
 
เชื่อใจผู้
Dm 
เฒ่าเถิ
Gm 
ดหนา
 
ไม่มีมารยาเด้อหล่
าผู้สาวสำน้
Am 
อย

 
หากผู้บ่าวเฒ่
Dm 
า 
 
ได้แฟนเป็นสาวสำน้อย
 
เรื่องขี้เมาใจเกินร้อ
Bb 
 
คงสิด้อ
ยถอยลดลงม
 
ชีวิตที่เหลื
Dm 
อจากนี้คงมีรา
Gm 
คา
 
จะถนอ
ม 
 
บูช
า 
 
จนกว่
าไอ้เฒ่าสิ้
นลม

INSTRU | F C | F | Bb C | F |
INSTRU | Bb D | Gm | Gm C | F |

 
จะกลัวอะไร
Gm 
แคร์ทำไม
แค่คำนิ
Dm 
นทา
 
ถ้าหากจะรั
Gm 
กเชิญเล
ย 
 
เชิญเลยแก้
วตา
 
โปรดจงไว้
Bb 
ใจ 
 
เชื่อใจผู้
Dm 
เฒ่าเถิ
Gm 
ดหนา
 
ไม่มีมารยาเด้อหล่
าผู้สาวสำน้
Am 
อย

 
หากผู้บ่าวเฒ่
Dm 
า 
 
ได้แฟนเป็นสาวสำน้อย
 
เรื่องขี้เมาใจเกินร้อ
Bb 
 
คงสิด้อ
ยถอยลดลงม
 
ชีวิตที่เหลื
Dm 
อจากนี้คงมีรา
Gm 
คา
 
จะถนอ
ม 
 
บูช
า 
 
จนกว่
าไอ้เฒ่าสิ้
นลม

OUTRO | Bb D | Gm |
OUTRO | Gm C | F |
OUTRO | F |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites