คอร์ด คนที่ใช่ไม่ต้องพยายาม แทน ศุภสัณห์ x นุน วงลิดี

คอร์ดเพลง คนที่ใช่ไม่ต้องพยายาม
ศิลปิน แทน ศุภสัณห์ x นุน วงลิดี
คอร์ดทั้งหมด Em C Am D G Bm
คีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ

INTRO | Em | C | Am | D |

G 
  ตลอดเวลาที่เรารู้
D 
จักกัน 
 
ฉันไม่เคยจะคิดมอ
Em 
งใคร
 
  ฉันไม่เคยจะปัน
C 
หัวใจ 
 
ไปให้ใครสั
G 
กคน
 
  มีแต่เธอผู้เดียวใน
D 
หัวใจ 
 
รักที่ฉันทุ่มเทใ
Em 
ห้ไป
 
  สุดท้
C 
าย 
 
ก็ไ
D 
ม่เป็นผล

 
แต่
Em 
เขา 
 
ทำไมมันถึง
Bm 
ง่ายจัง
 
ไม่ต้องพยาย
C 
ามอะไร 
 
แต่กลับได้ใจเ
D 
ธอ

 
คนไม่
G 
ใช่ 
 
พยายามแค่ไ
Bm 
หนก็ไร้ความ
Em 
หมาย
 
พยายามจ
D 
รักเธอสักเท่า
C 
ไร 
 
แต่สุด
Bm 
ท้าย
 
มันกลับ
Am 
กลายเป็นความน่า
D 
รำคาญ

 
ไอ้คนที่
G 
ใช่ 
 
ไม่ต้องพยา
Bm 
ยามอะไร 
 
 
Em 
เลยสักอย่าง
 
กลับไ
D 
ด้ใจไปตามต้
C 
องการ 
 
รู้
Am 
แล้ววันนี้ความ
D 
รักมัน
 
ถ้า
C 
คนที่ใช่ 
 
สุดท้
D 
ายก็ไม่ต้อง
G 
พยายาม

INSTRU | Em D | C | Em D | C |
INSTRU | Am C | D |

 
แต่
Em 
เขา 
 
ทำไมมันถึง
Bm 
ง่ายจัง
 
ไม่ต้องพยาย
C 
ามอะไร 
 
แต่กลับได้ใจเ
D 
ธอ

 
ก็คนไม่
G 
ใช่ 
 
พยายามแค่ไ
Bm 
หนก็ไร้ความ
Em 
หมาย
 
พยายามจ
D 
รักเธอสักเท่า
C 
ไร 
 
แต่สุด
Bm 
ท้าย
 
มันกลับ
Am 
กลายเป็นความน่า
D 
รำคาญ

 
ไอ้คนที่
G 
ใช่ 
 
ไม่ต้องพยา
Bm 
ยามอะไร 
 
 
Em 
เลยสักอย่าง
 
กลับไ
D 
ด้ใจไปตามต้
C 
องการ 
 
 
D 
โว้..

 
คนไม่
G 
ใช่ 
 
พยายามแค่ไ
Bm 
หนก็ไร้ความ
Em 
หมาย
 
พยายามจ
D 
รักเธอสักเท่า
C 
ไร 
 
แต่สุด
Bm 
ท้าย
 
มันกลับ
Am 
กลายเป็นความน่า
D 
รำคาญ

 
ไอ้คนที่
G 
ใช่ 
 
ไม่ต้องพยา
Bm 
ยามอะไร 
 
 
Em 
เลยสักอย่าง
 
กลับไ
D 
ด้ใจไปตามต้
C 
องการ.
Bm 
.. 
 
รู้
Am 
แล้ววันนี้ความ
D 
รักมัน
 
ถ้า
C 
คนที่ใช่ 
 
สุดท้
D 
ายก็ไม่ต้อง
Em 
พยายาม 
 
 
Bm 
 
C 
 
Cm 

 
คนที่ใ
D 
ช่มันไม่ต้อง
Em 
ทำอะไร..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites