คอร์ด เบิดแก้ว บอส ธีรพงษ์

คอร์ดเพลง เบิดแก้ว
ศิลปิน บอส ธีรพงษ์
คอร์ดทั้งหมด D Em F#m G A Bm
คีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | D | G | Bm | G Gm |

D 
  บ่บอกกะฮู้สถานก
G 
ารณ์ของเจ้ากับเขา
D 
  มันบ่ต้องเว้าก็พอเบิ่งอ
G 
อก 
 
ในทางสายตา
 
  มันเ
Bm 
หงาบ่มีชี
A 
วิตที่วา 
 
ปาน
G 
ว่าเจ้าแบกโลก
D 
ไว้
 
  อา
Bm 
การน่าเป็นห่วง 
 
เจ้าคือสิเ
A 
ม็ดม่องไป๋
 
  ถึงได้มาเ
G 
สียใจ 
 
ฮ้องไห้อยู่
A 
นี่

D 
  มาใส่ดีกรีบรรเทา 
 
แผลใ
G 
จที่มีข้างใน
D 
  ยกไปเท่าได๋แล้วเจ้ายัง
G 
ไห้ 
 
จมหาแต่เขา
 
  เฝ้าโ
Bm 
ทษเจ้าของว่ายัง
A 
ดีบ่พอ 
 
ซั่นเ
G 
บาะเขาบ่เห็น
D 
หัว
 
  ยกใ
Bm 
ห้ไปเบิด 
 
เบิดเลยทั้งใ
A 
จทั้งตัว
 
  เป็นหยังได้แ
G 
ต่คำตั๋ว 
 
มันซ่างซั่วบ่ไ
A 
หว

 
รินมาแก้วใ
G 
หม่ 
 
มาฮาดลงใ
A 
จจั่กเทือ
 
อย่าให้มันเ
F#m 
หลือความฮัก
Bm 
เน่าๆ
 
ยกแก้วขึ้น
G 
มาผู้ใด๋กำลังเศ
A 
ร้า
 
ดื่มให้แก่เ
D 
ขาที่บ่เคยเห็น
F# 
ค่า

 
ฮ้องไห้ออก
G 
มา 
 
คั่น
A 
ว่ามันซอย
 
ค่อยๆ  
F#m 
ยกหัวใจที่เขาไ
Bm 
ด้ทำร้าย
 
เมาให้มัน
G 
สุดมื้ออื่น 
 
เริ่มใ
A 
หม่ 
 
มื้อนี้เบิดแ
G 
ก้ว
 
เซงลังเทื่อสุด
Gm 
ท้ายให้กลับมาฮักเจ้าข
 
อง

INSTRU | D | G | Bm | G Gm |
INSTRU | D | A/C# | Bm | G |

D 
  มาใส่ดีกรีบรรเทา 
 
แผลใ
G 
จที่มีข้างใน
D 
  ยกไปเท่าได๋แล้วเจ้ายัง
G 
ไห้ 
 
จมหาแต่เขา
 
  เฝ้าโ
Bm 
ทษเจ้าของว่ายัง
A 
ดีบ่พอ 
 
ซั่นเ
G 
บาะเขาบ่เห็น
D 
หัว
 
  ยกใ
Bm 
ห้ไปเบิด 
 
เบิดเลยทั้งใ
A 
จทั้งตัว
 
  เป็นหยังได้แ
G 
ต่คำตั๋ว 
 
มันซ่างซั่วบ่ไ
A 
หว

 
รินมาแก้วใ
G 
หม่ 
 
มาฮาดลงใ
A 
จจั่กเทือ
 
อย่าให้มันเ
F#m 
หลือความฮัก
Bm 
เน่าๆ
 
ยกแก้วขึ้น
G 
มาผู้ใด๋กำลังเศ
A 
ร้า
 
ดื่มให้แก่เ
D 
ขาที่บ่เคยเห็น
F# 
ค่า

 
ฮ้องไห้ออก
G 
มา 
 
คั่น
A 
ว่ามันซอย
 
ค่อยๆ  
F#m 
ยกหัวใจที่เขาไ
Bm 
ด้ทำร้าย
 
เมาให้มัน
G 
สุดมื้ออื่น 
 
เริ่มใ
A 
หม่ 
 
มื้อนี้เบิดแ
G 
ก้ว
 
เซงลังเทื่อสุด
Gm 
ท้าย

 
รินมาแก้วใ
G 
หม่ 
 
มาฮาดลงใ
A 
จจั่กเทือ
 
อย่าให้มันเ
F#m 
หลือความฮัก
Bm 
เน่าๆ
 
ยกแก้วขึ้น
G 
มาผู้ใด๋กำลังเศ
A 
ร้า
 
ดื่มให้แก่เ
D 
ขาที่บ่เคยเห็น
F# 
ค่า

 
ฮ้องไห้ออก
G 
มา 
 
คั่น
A 
ว่ามันซอย
 
ค่อยๆ  
F#m 
ยกหัวใจที่เขาไ
Bm 
ด้ทำร้าย
 
เมาให้มัน
G 
สุดมื้ออื่น 
 
เริ่มใ
A 
หม่ 
 
มื้อนี้เบิดแ
G 
ก้ว
 
เซงลังเทื่อสุด
Gm 
ท้ายให้กลับมาฮักเจ้าของ

 
มื้อนี้เบิดแ
G 
ก้ว 
 
เซงลังเทื่อสุดท้
A 
าย..
 
ให้หัวใจเจ้าของ..
 

OUTRO | D | G | Bm | G Gm | D |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites