คอร์ดเพลง ดีดให้ดัง
ศิลปิน บ.เบิ้ล สามร้อย
คอร์ดทั้งหมด Eb Bb Ab Cm
คีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ Capo #3 กดลดคีย์ 3 ครั้ง

INTRO | Eb Bb | Ab |
INTRO | Eb Bb | Ab | Bb | Bb |

 
ยินเสียงกีต้าร์จากชายคน
Eb 
หงา
 
ทุก
Bb 
วัน 
 
หั
Ab 
วเช้า ฮือ..
Eb 
ฮื่อ
 
ก่อนเ
Bb 
คยมีเธอร่ว
Ab 
มเคียง
 
ยังจำ
Eb 
ได้ 
 
เรา
Bb 
สองเค
Ab 
ยเคียง
 
เคีย
Eb 
งคู่ 
 
ไม่
Bb 
มี..แล้ว
Ab 
เธอ

 
ก่อนเค
Eb 
ยฟัง 
 
พี่
Bb 
ร้องเพล
Ab 
งบอก ฮือ..  
Eb 
ฮื่อ..
 
บอกรักเ
Bb 
ธอ 
 
เธอได้ฟังเธอ
Ab 
ซึ้งใจ
 
ก่อนจา
Eb 
กกัน 
 
เธอ
Bb 
นั้น 
 
ร้อ
Ab 
งไห้ ฮือ..  
Eb 
ฮื่อ..
 
บอกเธอต้องไ
Bb 
ปเรียนต่อที่บ้า
Ab 
นดอน

 
เมื่อได้ยิน
Cm 
เสียงรถยิ่งเจ็บปว
Bb 
ดใจ
 
วิ่งตาม
Ab 
ป 
 
คงไม่
Eb 
ทัน
 
ยิ่งเค้า
Cm 
แหลง 
 
เห็นคนเค้าพูด
Bb 
กัน
 
ว่าเธอ
Ab 
นั้น..มีคนใหม่แ
Bb 
ล้ว

 
พี่อยู่ตร
Ab 
งนี้จะดีดให้
Bb 
ดังไปถึงบ้าน
Cm 
ดอน
 
น้องเห้อฟังเสียง
Ab 
พี่ก่อน
 
แม่สาวบ้าน
Bb 
ดอนได้ยินห
Eb 
รือเปล่า
 
เธอลืมแล้
Ab 
วม่าย 
 
เธอลืมผู้
Bb 
ชายที่เคยผู
Cm 
กพัน
 
ลืมเสียงเ
Bb 
พลงบอกกันคืน
Ab 
นั้น
 
เธอลืมรั
Bb 
กกัน 
 
ลืมมันแล้
Cm 
วหรือ

INSTRU | Eb Bb | Ab |
INSTRU | Eb Bb | Ab | Bb | Bb |

 
เหลือกีต้าร์กับชายคนเ
Eb 
หงา
 
ยัง
Bb 
มี..เหมือ
Ab 
นเก่า ฮือ..  
Eb 
ฮื่อ..
 
เธอคงไม่ก
Bb 
ลับมาแล้วสาวบ้า
Ab 
นดอน
 
เพลงที่เค
Eb 
ยฟัง 
 
ไม่เ
Bb 
พราะ 
 
เหมือ
Ab 
นก่อน ฮือ..  
Eb 
ฮื่อ..
 
เธอคนบ้าน
Bb 
ดอนน้องก็ลืมคำสั
Ab 
ญญา

 
เมื่อได้ยิน
Cm 
เสียงรถยิ่งเจ็บปว
Bb 
ดใจ
 
วิ่งตาม
Ab 
ป 
 
คงไม่
Eb 
ทัน
 
ยิ่งเค้า
Cm 
แหลง 
 
เห็นคนเค้าพูด
Bb 
กัน
 
ว่าเธอ
Ab 
นั้น..มีคนใหม่แ
Bb 
ล้ว

 
พี่อยู่ตร
Ab 
งนี้จะดีดให้
Bb 
ดังไปถึงบ้าน
Cm 
ดอน
 
น้องเห้อฟังเสียง
Ab 
พี่ก่อน
 
แม่สาวบ้าน
Bb 
ดอนได้ยินห
Eb 
รือเปล่า
 
เธอลืมแล้
Ab 
วม่าย 
 
เธอลืมผู้
Bb 
ชายที่เคยผู
Cm 
กพัน
 
ลืมเสียงเ
Bb 
พลงบอกกันคืน
Ab 
นั้น
 
เธอลืมรั
Bb 
กกัน 
 
ลืมมันแล้
Cm 
วหรือ

 
พี่อยู่ตร
Ab 
งนี้จะดีดให้
Bb 
ดังไปถึงบ้าน
Cm 
ดอน
 
น้องเห้อฟังเสียง
Ab 
พี่ก่อน
 
แม่สาวบ้าน
Bb 
ดอนได้ยินห
Eb 
รือเปล่า
 
เธอลืมแล้
Ab 
วม่าย 
 
เธอลืมผู้
Bb 
ชายที่เคยผู
Cm 
กพัน
 
ลืมเสียงเ
Bb 
พลงบอกกันคืน
Ab 
นั้น
 
เธอลืมรั
Bb 
กกัน 
 
ลืมมันแล้
Cm 
วหรือ

OUTRO | Cm |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites