คอร์ดเพลง ไม่ใช่ใครก็ได้
ศิลปิน โซดา ภูมิ
คอร์ดทั้งหมด E G#m C#m B A F#m
เปลี่ยนคีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ Capo #4 กดลดคีย์ 4 ครั้ง

 
ก็
E 
รู้..ว่าเธอคงไม่กลับมา
G#m 
แล้ว
 
ก็
C#m 
รู้คงไม่มีท
B 
างกลับมาเหมือ
A 
นเก่า
 
แต่
E 
ฉัน..ยังจมอยู่กับความ
G#m 
เหงา
 
ไม่
C#m 
รู้ต้องใช้เว
B 
ลาอีกนานเท่
A 
าไหร่

F#m 
  กว่าจะลืม
G#m 
เธอ..
 
  ฉันคง
A 
ทำไม่ได้ 
 
ทำไม่ได้จ
B 
ริงๆ

 
คำว่า
E 
รักไม่ได้ให้
G#m 
ใคร.. 
C#m 
ง่ายๆ
 
ไม่ใช่ให้ใ
B 
ครก็
A 
ได้ 
 
B 
ธอได้ยินไหม
 
เธออาจะลืมไปแ
E 
ล้ว 
 
แต่ฉันยัง
G#m 
รักเธอหมด
C#m 
หัวใจ
 
แต่ตอน
B 
นี้เธอคงมีค
A 
นใหม่
 
แต่
F#m 
ฉันยังเก็บเธอ
B 
ไว้ 
 
ในใจไม่เค
E 
ยลืม 
 
 
B 

INSTRU | E | G#m | C#m | G#m |
INSTRU | A | G#m C#m | F#mB | E |

F#m 
  กว่าจะลืม
G#m 
เธอ..
 
  ฉันคง
A 
ทำไม่ได้ 
 
ทำไม่ได้จ
B 
ริงๆ

 
คำว่า
E 
รักไม่ได้ให้
G#m 
ใคร.. 
C#m 
ง่ายๆ
 
ไม่ใช่ให้ใ
B 
ครก็
A 
ได้ 
 
B 
ธอได้ยินไหม
 
เธออาจะลืมไปแ
E 
ล้ว 
 
แต่ฉันยัง
G#m 
รักเธอหมด
C#m 
หัวใจ
 
แต่ตอน
B 
นี้เธอคงมีค
A 
นใหม่ 
 
B 
ฮ..

 
คำว่า
E 
รักไม่ได้ให้
G#m 
ใคร.. 
C#m 
ง่ายๆ
 
ไม่ใช่ให้ใ
B 
ครก็
A 
ได้ 
 
B 
ธอได้ยินไหม
 
เธออาจะลืมไปแ
E 
ล้ว 
 
แต่ฉันยัง
G#m 
รักเธอหมด
C#m 
หัวใจ
 
แต่ตอน
B 
นี้เธอคงมีค
A 
นใหม่
 
แต่
F#m 
ฉันยังเก็บเธอ
B 
ไว้ 
 
ในใจไม่เค
E 
ยลืม

 
แต่
F#m 
ฉันยังเก็บเธอ
B 
ไว้ 
 
ในใจไม่เค
E 
ยลืม

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites