คอร์ดเพลง บัก40
ศิลปิน ก้อง ห้วยไร่ ft.บอย พนมไพร
คอร์ดทั้งหมด G Bm C D
คีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ

INTRO | G Bm | C D |
INTRO | G Bm | C D | G |

 
โอ้ว่าเด้นวลน้
G 
องทองคำผู้ล้ำ
Bm 
ค่า
 
อ้ายนิเบิดปัญ
C 
ญาสิเหนี่ยวรั้งเจ้า
G 
ไว้
 
ฮักกะฮักเจ้า
Bm 
อยู่ 
 
บ่ฮู้สิเฮ็ดจัง
G 
ใด
 
แนวคนผู้เพิ่นเบิด
C 
ใจ 
 
เอาหยังดึงไว้เพิ่นกะบ่
D 
อยู่
 
กะฮู้ในใจอยู่
G 
หล่ะ.. 
 
 
D 

 
ใจอ้ายเจ็บ
G 
คักจนสมักน้ำ
Bm 
ตา
 
แต่ต้องข่มใจ
G 
ลา 
 
น้องหล้าคนที่อ้าย
Bm 
ฮัก
 
เรื่องราวที่มันผ่าน
G 
มา 
 
ให้คิดเสียว่าเป็นคน
Bm 
ฮู้จัก
 
แม่นน้องสิถิ่มสิจ
C 
าก..
 
อ้ายสิอวย
D 
พรส่งเจ้าให้โช
G 
คดี 
 
 
D 

 
อ้ายสิยินดี
G 
นำ 
 
ก้อนคำผู้น้อง
Bm 
แก้ว
 
คั่นได้ซู้ใหม่แ
C 
ล้วกะให้อยู่แดงมี
D 
ฮี
 
ความหลังครั้งเ
G 
ก่า 
 
สองเฮาหนอตั้งแ
Bm 
ต่กี้
 
ลืมมันซะเด้อคน
C 
ดี 
 
อย่าเก็บเอาไว้ให้ฮกส
D 
มอง

 
อ้ายสิยินดี
G 
นำ 
 
ก้อนคำผู้น้อง
Bm 
หล้า
 
สิเช็ดเอาเองดอกเด้อน้ำ
C 
ตา
 
สิปัวเอาเองดอกใจเจ้าข
D 
อง
 
เอาบัก  
G 
40 ดีกรี ยา
Bm 
ไว้หม่องใจมีป่อง
 
บ่ให้มันฮ้
C 
อง 
 
บ่ให้มัน
D 
ฮำในมื้อที่บ่มีเ
G 
จ้า 
 
 
D 

 
โอ้ว่าเด้นวลน้
G 
องทองคำผู้ล้ำ
Bm 
ค่า
 
ให้มั่นยืนเด้อห
G 
ล้าไปหน้าอย่าห่วง
Bm 
หลัง
 
แม่นเอิกของอ้ายสิ
G 
เพ น้ำตาสิย้อยยาม
Bm 
หย่าง
 
บ่ต้องห่วงอ้ายเด้อน
C 
าง
 
แม่นฮักสิฮ้
D 
างกะยังสิจื่อบ่มี
G 
มื้อลืม 
 
 
D 

INSTRU | G Bm | C D |
INSTRU | G Bm | C D | G D |

 
อ้ายสิยินดี
G 
นำ 
 
ก้อนคำผู้น้อง
Bm 
แก้ว
 
คั่นได้ซู้ใหม่แ
C 
ล้วกะให้อยู่แดงมี
D 
ฮี
 
ความหลังครั้งเ
G 
ก่า 
 
สองเฮาหนอตั้งแ
Bm 
ต่กี้
 
ลืมมันซะเด้อคน
C 
ดี 
 
อย่าเก็บเอาไว้ให้ฮกส
D 
มอง

 
อ้ายสิยินดี
G 
นำ 
 
ก้อนคำผู้น้อง
Bm 
หล้า
 
สิเช็ดเอาเองดอกเด้อน้ำ
C 
ตา
 
สิปัวเอาเองดอกใจเจ้าข
D 
อง
 
เอาบัก  
G 
40 ดีกรี ยา
Bm 
ไว้หม่องใจมีป่อง
 
บ่ให้มันฮ้
C 
อง 
 
บ่ให้มัน
D 
ฮำในมื้อที่บ่มีเ
G 
จ้า

 
อ้ายสิยินดี
G 
นำ 
 
ก้อนคำผู้น้อง
Bm 
แก้ว
 
คั่นได้ซู้ใหม่แ
C 
ล้วกะให้อยู่แดงมี
D 
ฮี
 
ความหลังครั้งเ
G 
ก่า 
 
สองเฮาหนอตั้งแ
Bm 
ต่กี้
 
ลืมมันซะเด้อคน
C 
ดี 
 
อย่าเก็บเอาไว้ให้ฮกส
D 
มอง

 
อ้ายสิยินดี
G 
นำ 
 
ก้อนคำผู้น้อง
Bm 
หล้า
 
สิเช็ดเอาเองดอกเด้อน้ำ
C 
ตา
 
สิปัวเอาเองดอกใจเจ้าข
D 
อง
 
เอาบัก  
G 
40 ดีกรี ยา
Bm 
ไว้หม่องใจมีป่อง
 
บ่ให้มันฮ้
C 
อง 
 
บ่ให้มัน
D 
ฮำในมื้อที่บ่มีเ
G 
จ้า

 
บ่ให้มันฮ้
C 
อง 
 
บ่ให้มัน
D 
ฮำ..
 
ในมื้อที่เจ้าเปลี่ยนใจ..
 

OUTRO | G |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites