คอร์ดเพลง สาวมหาลัย
ศิลปิน SL Music
คอร์ดทั้งหมด C Bm Am G Em
คีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ

INTRO | C | Bm | Am D | G |
INTRO | C | Bm | Am D | G | D |

 
สาวอาชี
G 
วะ 
 
สาวเทคนิคเจียง
Em 
ใหม่
 
อะหยังมางามบาด
C 
ใจ๋ 
 
ของป้อจ
D 
ายคน
G 
นี้
 
สาวโป
G 
ลิ สาวนาฎศิลป์ สาว  
Em 
LCC
 
ลีลาโคตร
C 
ดี 
 
อันนี้
D 
นัมเบอร์
G 
วัน
 
พานิชย์น้ำ
G 
คือ 
 
ศรีธนาก็แจ่ม
Em 
จันทร์
 
อู้ตวยได้ตึง
C 
วัน 
 
ต้องสาวพา
D 
ยัพหาป
G 
ลา

 
สาวพยา
Am 
บาล พายัพ มช.หรือ ช
Bm 
นนี
 
เปิ้นเวลาบ่ค่อ
Am 
ยมี 
 
เขาไปขึ้นว
D 
อร์ดขึ้นเ
G 
วร
 
สาวเท
Am 
คโน 
 
ใหญ่โตลูกบ่
Bm 
เล่น
 
สาวพายัพเป็นเ
Am 
ฟรนด์ 
 
แต่บะไ
D 
ด้มาเป๋นแ
G 
ฟน
 
สาวราช
Am 
ภัฏ 
 
มัดใจ๋ไว้หื้อ
Bm 
แน่น
 
อู้แล้วก็แ
C 
ค้น 
 
หมู่แม่ญิงหลาย
D 
ใจ๋

 
สาว ม
C 
ช. 
 
จุ๊อ้ายรอมาเป็
Bm 
นปี๋
 
เหลือไว้ก้า
Am 
สะลี 
 
อันนี้ส
D 
าวพะเ
G 
ยา
 
สาวแม่ฟ้าห
C 
ลวง 
 
จุ๊อ้ายควงประชดแฟน
Bm 
เก่า
 
สาว ม.นอร์ท อู้แล้วก่อ
Am 
เศร้า 
 
หาว่าเ
D 
ฮาบ่มีเว
G 
ลา
 
สาวแม่
C 
โจ้ ธัมโม ดื่มก้า
Bm 
สุรา
 
ส่วนสาวลั้น
Am 
ลา
D 
  ต้องยกหื้อ 
 
ฟาร์อีสเท
G 
อร์น

INSTRU | C | Bm | Am D | G |
INSTRU | C | Bm | Am D | G |

 
สาวพยา
Am 
บาล พายัพ มช.หรือ ช
Bm 
นนี
 
เปิ้นเวลาบ่ค่อ
Am 
ยมี 
 
เขาไปขึ้นว
D 
อร์ดขึ้นเ
G 
วร
 
สาวเท
Am 
คโน 
 
ใหญ่โตลูกบ่
Bm 
เล่น
 
สาวพายัพเป็นเ
Am 
ฟรนด์ 
 
แต่บะไ
D 
ด้มาเป๋นแ
G 
ฟน
 
สาวราช
Am 
ภัฏ 
 
มัดใจ๋ไว้หื้อ
Bm 
แน่น
 
อู้แล้วก็แ
C 
ค้น 
 
หมู่แม่ญิงหลาย
D 
ใจ๋

 
สาว ม
C 
ช. 
 
จุ๊อ้ายรอมาเป็
Bm 
นปี๋
 
เหลือไว้ก้า
Am 
สะลี 
 
อันนี้ส
D 
าวพะเ
G 
ยา
 
สาวแม่ฟ้าห
C 
ลวง 
 
จุ๊อ้ายควงประชดแฟน
Bm 
เก่า
 
สาว ม.นอร์ท อู้แล้วก่อ
Am 
เศร้า 
 
หาว่าเ
D 
ฮาบ่มีเว
G 
ลา
 
สาวแม่
C 
โจ้ ธัมโม ดื่มก้า
Bm 
สุรา
 
ส่วนสาวลั้น
Am 
ลา
D 
  ต้องยกหื้อ 
 
ฟาร์อีสเท
G 
อร์น

 
สาว ม
C 
ช. 
 
จุ๊อ้ายรอมาเป็
Bm 
นปี๋
 
เหลือไว้ก้า
Am 
สะลี 
 
อันนี้ส
D 
าวพะเ
G 
ยา
 
สาวแม่ฟ้าห
C 
ลวง 
 
จุ๊อ้ายควงประชดแฟน
Bm 
เก่า
 
สาว ม.นอร์ท อู้แล้วก่อ
Am 
เศร้า 
 
หาว่าเ
D 
ฮาบ่มีเว
G 
ลา
 
สาวแม่
C 
โจ้ ธัมโม ดื่มก้า
Bm 
สุรา
 
ส่วนสาวลั้น
Am 
ลา
D 
  ต้องยกหื้อ 
 
ฟาร์อีสเท
G 
อร์น

OUTRO | C | Bm | Am D | G |
OUTRO | C | Bm | Am D | G | G |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites