คอร์ดเพลง เพิ่นบ่แม่นผู้สาวเฮา
ศิลปิน มนต์แคน แก่นคูน x ลำเพลิน วงศกร
คอร์ดทั้งหมด F#m Bm C#m D E
เปลี่ยนคีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | F#m | Bm | C#m | F#m |

 
ได้พ้อกันแล้วแท้
F#m 
แท้
 
แต่สิทธิ์
Bm 
ดูแล 
 
 
C#m 
ซาตินี้บ่แม่น
F#m 
อ้าย
 
แม่นวาปิ้นเบิ่ง
Bm 
หัวใจ
 
จากนี้จนต
D 
าย 
 
สิยังเป็นเจ้าเท่
C#7 
านั้น

 
ให้เจ้าลอยอ่องล่
D 
อง
 
เฮียงกันลอ
E 
งซอง 
 
กับ
C#m 
เขาอยู่เทิง
F#m 
สวรรค์
 
หมาวัดถืกเจ้าย่า
Bm 
งผ่าน
 
ได้เห่าได้
C#7 
ฝัน 
 
กะดีใจ
F#m 
หลาย

 
เพิ่นบ่แม่นผู้ส
D 
าว..ขอ
E 
งเฮา 
 
จือ
C#m 
เอาคักคักเด้
F#m 
อใจ
 
แม่นสิยังฮักเ
D 
ขา..คือเ
E 
ก่า 
 
กะต้อง
C#m 
ถอยออกมาไกล
F#m 
ไกล
 
ตอนนี้เพิ่นเป็
D 
นแฟน..ค
E 
นอื่น 
 
จำ
A 
ใส่..
E/G# 
สมองเอ
F#m 
าไว้
 
แม่นน้ำตาสิ
Bm 
ไหล 
 
ก็ต้องเฮ็
C#7 
ดใจ 
 
ยามคิดฮอ
F#m 
ดเขา

 
คาดสิบ่ได้
F#m 
เป็นคู่ 
 
ฟ้าเพิ่น
Bm 
บ่ยู้ 
 
 
C#m 
ซุกเฮาใส่ปลาย
F#m 
ฝัน
 
เอาใจส่อยนำ
Bm 
ซุอัน 
 
ให้โซคให้ห
D 
มาน 
 
ได้รางวัลใหญ่เด้
C#7 
อสาว
 
เพื่อคนที่อ้าย
D 
ฮัก 
 
เจ้าอยู่หม่อง
E 
ใด๋ 
 
 
C#m 
กะดีใจนำคือ
F#m 
เก่า
 
บ่เคียดบ่ขมใ
Bm 
ห้เจ้า 
 
ที่ถิ่มฮั
C#7 
กเฮา 
 
ให้เจ้านั้
F#m 
นไป

 
เพิ่นบ่แม่นผู้ส
D 
าว..ขอ
E 
งเฮา 
 
จือ
C#m 
เอาคักคักเด้
F#m 
อใจ
 
แม่นสิยังฮักเ
D 
ขา..คือเ
E 
ก่า 
 
กะต้อง
C#m 
ถอยออกมาไกล
F#m 
ไกล
 
ตอนนี้เพิ่นเป็
D 
นแฟน..ค
E 
นอื่น 
 
จำ
A 
ใส่..
E/G# 
สมองเอ
F#m 
าไว้
 
แม่นน้ำตาสิ
Bm 
ไหล 
 
ก็ต้องเฮ็
C#7 
ดใจ 
 
ยามคิดฮอ
F#m 
ดเขา

INSTRU | D | E | C#m | F#m |
INSTRU | Bm | C#m | F#m | F#m |

 
เพิ่นบ่แม่นผู้ส
D 
าว..ขอ
E 
งเฮา 
 
จือ
C#m 
เอาคักคักเด้
F#m 
อใจ
 
แม่นสิยังฮักเ
D 
ขา (สิยังฮักเขา) คื
E 
อเก่า 
 
(คือเก่า)
 
กะต้อง
C#m 
ถอยออกมาไกล
F#m 
ไกล
 
ตอนนี้เพิ่นเป็
D 
นแฟน 
 
(กะเพินเป็นแฟน)
 
คน
E 
อื่น (คนอื่น) จำ
C#m 
ใส่สมองเอ
F#m 
าไว้
 
แม่นน้ำตาสิ
Bm 
ไหล 
 
ก็ต้องเฮ็
C#7 
ดใจ 
 
ยามคิดฮอ
F#m 
ดเขา

 
แม่นน้ำตาสิ
Bm 
ไหล 
 
ก็ต้องบอก
E 
ใจ..ว่า
C#m 
เพิ่น..
 
บ่แม่นผู้สาว
F#m 
เฮาแล้ว..

OUTRO | Bm | D | E C#m | F#m |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites