คอร์ดเพลง จัณฑาล จันทรา
ศิลปิน บอย ศิริชัย Feat. แอน อรดี
คอร์ดทั้งหมด D Bm Em A G F#m
เปลี่ยนคีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | D Bm | D Bm | Em A | Bm |
INTRO | G | A Bm | Em A | D |

 
ญ.) เป็นอิหยัง
D 
น้อ
A 
  คนหล่อของ
Em 
น้อง
 
คืองอล
G 
่องง่อง
A 
  แท้น้อหน้า
Bm 
เพิ่น
 
ช.) เป็นแค่เ
D 
พียงคนที่ต้อ
Bm 
ยต่ำ
 
เป็นแค่กา
G 
ดำ 
 
ที่ใฝ่หงส์เหิน
 
เป็นแค่
Em 
หมาวัดที่มันเ
A 
สินไปเห่าเ
Bm 
ครื่องบิน

 
ญ.) เดิน
Em 
ดินกินข้าวคื
A 
อกัน
 
มันบ่
D 
มีชนชั้นดอก
Bm 
อ้าย
 
ช.) พ่อแม่เ
G 
จ้าเพิ่นกีดกันเอา
A 
ไว้
 
ว่าคนส่ำอ้
G 
ายมันบ่คู่ค
A 
วร

 
ช.) อ้ายมันจัณฑ
G 
าล
A 
  เจ้าคือจัน
Bm 
ทรา
 
ญ.) อย่ามาหา
G 
ว่า 
 
อยู่ใต้แผ่น
A 
ฟ้าก็คนเหมือ
F#m 
นกัน
 
ช.) แต่เจ้
D 
าอยู่สูง
 
ญ.) บ่มีแน
Bm 
วกั้น 
 
ขอเ
D 
พียงแค่เฮา
Em 
ฮักกัน
 
ช.) รัก
A 
มั่นแต่เอื้อม
D 
บ่ถึง 
 
..
A 

 
ช.) คู่
D 
แท้คือสิมีแต่อยู่ใน
Bm 
นิยาย
 
ญ.) แต่น้องพ
A 
ร้อมยอมตายคันบ่ได้เ
Em 
คียงคู่เจ้า
 
อด
D 
ทนได้ไหม 
 
อ้ายสู้ได้ไ
Bm 
หมเพื่อฮักเฮา
 
ช.) จาก
A 
นี้ขอแค่มี
Em 
เจ้า 
 
อ้ายพร้อ
D 
มสู้ตาย

INSTRU | G A | Bm | G A | F#m |
INSTRU | D | Bm D | Em A | D |

 
ญ.) เดิน
Em 
ดินกินข้าวคื
A 
อกัน
 
มันบ่
D 
มีชนชั้นดอก
Bm 
อ้าย
 
ช.) พ่อแม่เ
G 
จ้าเพิ่นกีดกันเอา
A 
ไว้
 
ว่าคนส่ำอ้
G 
ายมันบ่คู่ค
A 
วร

 
ช.) อ้ายมันจัณฑ
G 
าล
A 
  เจ้าคือจัน
Bm 
ทรา
 
ญ.) อย่ามาหา
G 
ว่า 
 
อยู่ใต้แผ่น
A 
ฟ้าก็คนเหมือ
F#m 
นกัน
 
ช.) แต่เจ้
D 
าอยู่สูง
 
ญ.) บ่มีแน
Bm 
วกั้น 
 
ขอเ
D 
พียงแค่เฮา
Em 
ฮักกัน
 
ช.) รัก
A 
มั่นแต่เอื้อม
D 
บ่ถึง 
 
..
A 

 
ช.) คู่
D 
แท้คือสิมีแต่อยู่ใน
Bm 
นิยาย
 
ญ.) แต่น้องพ
A 
ร้อมยอมตายคันบ่ได้เ
Em 
คียงคู่เจ้า
 
อด
D 
ทนได้ไหม 
 
อ้ายสู้ได้ไ
Bm 
หมเพื่อฮักเฮา
 
ช.) จาก
A 
นี้ขอแค่มี
Em 
เจ้า 
 
อ้ายพร้อ
D 
มสู้ตาย 
 
 
Bm 
 
Em 
 
Bm 

 
พร้อมกัน) นับจาก
Em 
นี้ไปสองเฮา
 
สิ
A 
สู้ไป 
 
ด้ว
D 
ยกัน 
 
 
Em 
 
A 
 
D 

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites