คอร์ดเพลง กำแพงหัวใจ
ศิลปิน Mirrr
คอร์ดทั้งหมด A F#m D E C#m
เปลี่ยนคีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

A 
  ได้โปรดเถอะขอร้อง 
 
 
F#m 
  ถ้าใจเธอมันฟ้อง
D 
  ว่ามีใครคน
E 
นั้นที่ใจเธอต้องการ
A 
  แค่บอกให้ได้รู้ 
 
 
F#m 
  ถ้าหากไม่ใช่ฉัน
D 
  อย่าทำให้แอบห
E 
วังไปอยู่ฝ่ายเดียว

C#m 
  เมื่อในทุก
F#m 
ค่ำคืน 
 
ฉันยืนอยู่ตร
D 
งที่เก่า
 
  ยังแอบห
E 
วังให้เราเป็นมากกว่านี้
C#m 
  แต่เมื่อฉันยิ่ง
F#m 
เข้าไป
 
  กลับเหมือนยิ่งห่างไ
D 
กลทุกที 
 
จากเ
E 
ธอ

 
บอกหน่อยว่าฉันต้องพยาย
A 
ามอีก
E/G# 
นานแค่ไ
F#m 
หน
 
ที่จะทำล
E 
ายกำแพงหัว
D 
ใจ 
 
ขอ
C#m 
งเธอ 
 
ให้
D 
ทลาย
E 
ลง
 
บอกให้
A 
รู้ 
 
อย่าป
E/G# 
ล่อยให้ฉัน
F#m 
คิดวกวน 
 
 
E 
 
แอบไป
D 
ฝันอยู่
C#m 
ข้างบน 
 
 
D 
หาทางที่
E 
ลงไม่เจอ

INSTRU | A E/G# | F#m E |
INSTRU | D C#m | D E |

 
Oh  
A 
I don’t wanna talk about it
 
ทั้งที่ฉัน
F#m 
ก็รู้อยู่แล้วว่าคงไม่มีสิทธิ์
 
แต่บังเอิญใจ
D 
มันไปอยู่ที่เธอแล้วไง
 
แต่มันก็ยังไม่
E 
รู้ที่เธอคิดอยู่ข้างใน

A 
อยากเป็นใครคนนั้น 
 
คนที่เธอต้องการ
 
I’ll  
F#m 
give it all to you, Just open your heart
D 
ลืมมันไปได้มั้ยลบภาพที่เจ็บในวันวาน
E 
กำแพงเธอที่สูงให้ฉันทลายลงมา

C#m 
  เมื่อในทุก
F#m 
ค่ำคืน 
 
ฉันยืนอยู่ตร
D 
งที่เก่า
 
  ยังแอบห
E 
วังให้เราเป็นมากกว่านี้
C#m 
  แต่เมื่อฉันยิ่ง
F#m 
เข้าไป
 
  กลับเหมือนยิ่งห่างไ
D 
กลทุกที 
 
จากเ
E 
ธอ

 
บอกหน่อยว่าฉันต้องพยาย
A 
ามอีก
E/G# 
นานแค่ไ
F#m 
หน
 
ที่จะทำล
E 
ายกำแพงหัว
D 
ใจ 
 
ขอ
C#m 
งเธอ 
 
ให้
D 
ทลาย
E 
ลง
 
บอกให้
A 
รู้ 
 
อย่าป
E/G# 
ล่อยให้ฉัน
F#m 
คิดวกวน 
 
 
E 
 
แอบไป
D 
ฝันอยู่
C#m 
ข้างบน 
 
 
D 
หาทางที่
E 
ลงไม่เจอ

INSTRU | F#m E | D C#m | Bm E |
INSTRU | A E/G# | F#m E |
INSTRU | D C#m | C | E |

 
บอกหน่อยว่าฉันต้องพยาย
A 
ามอีก
E/G# 
นานแค่ไ
F#m 
หน
 
ที่จะทำล
E 
ายกำแพงหัว
D 
ใจ 
 
ขอ
C#m 
งเธอ 
 
ให้
D 
ทลาย
E 
ลง
 
บอกให้
A 
รู้ 
 
อย่าป
E/G# 
ล่อยให้ฉัน
F#m 
คิดวกวน 
 
 
E 
 
แอบไป
D 
ฝันอยู่
C#m 
ข้างบน 
 
 
D 
หาทาง(ที่
E 
ลงไม่เจอ)

 
บอกหน่อยว่าฉันต้องพยาย
A 
ามอีก
E/G# 
นานแค่ไ
F#m 
หน
 
ที่จะทำล
E 
ายกำแพงหัว
D 
ใจ 
 
ขอ
C#m 
งเธอ 
 
ให้
D 
ทลาย
E 
ลง
 
บอกให้
A 
รู้ 
 
อย่าป
E/G# 
ล่อยให้ฉัน
F#m 
คิดวกวน 
 
 
E 
 
แอบไป
D 
ฝันอยู่
C#m 
ข้างบน 
 
 
D 
หาทางที่
E 
ลงไม่เจอ

 
บอกหน่อยว่าฉันต้องพยาย
A 
ามอีก
E/G# 
นานแค่ไ
F#m 
หน
 
ที่จะทำล
E 
ายกำแพงหัว
D 
ใจ 
 
ขอ
C#m 
งเธอ 
 
ให้
D 
ทลาย
E 
ลง
 
บอกให้
A 
รู้ 
 
อย่าป
E/G# 
ล่อยให้ฉัน
F#m 
คิดวกวน 
 
 
E 
 
แอบไป
D 
ฝันอยู่
C#m 
ข้างบน 
 
 
D 
หาทางที่
E 
ลงไม่เจอ

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites