คอร์ดเพลง นักสืบน้ำตาเช็ดหัวเข่า
ศิลปิน ชมพู่ วิจิตตรา
คอร์ดทั้งหมด D F#m G A Bm Em
เปลี่ยนคีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | D | F#m | G | A |
INTRO | D | A/C# | G | A |

D 
อยู่โง่ๆ กะดีแล้ว เป็น
F#m 
หยังไปหาเรื่องใส่เจ้าของ
Bm 
เลือกฉลาดบ่ถืกป่อง 
 
บาดแ
G 
ล้วมาฮ้องม
A 
าไห้
 
เข้มแ
D 
ข็งจักหน่อยแหน่เป็นหยัง 
 
เก่ง
F#m 
จังตอนรับบทนักสืบใหญ่
 
พอ
G 
ฮู้ความจริงแล้วรับบ่ได้ 
 
ล้มเห
A 
ลวไปเบิดหัวใจ

 
ความ
Bm 
จริงกะคือความจ
A 
ริง 
 
ความจ
G 
ริงเป็นสิ่งบ่ต
D 
าย
 
ฮู้แล้ว
Bm 
ลบความจำบ่
A 
ได้ 
 
ความจ
G 
ริงบ่ตาย 
 
แต่คนที่
A 
ฮู้สิตาย

 
นักสืบน้ำ
D 
ตาเช็ดหัวเ
A 
ข่า 
 
สมน้ำ
Bm 
หน้าหัวเน่ามึงห
A 
ลาย
 
อยู
G 
่ปึกๆ 
 
บ่เป็นสุด
F#m 
ท้าย 
 
ต้อง
Em 
กลายเป็นคนที่เ
A 
สียใจ
 
นักสืบน้ำ
D 
ตาไหลย้
A 
อย 
 
ต้อง
Bm 
ได้ค่อยๆ 
 
บืน
F#m 
ตาย
 
แค่
G 
สิหายใจยัง
F#m 
ลำบากฮ่าย 
 
ย้อน
Em 
รับความจริงบ่
A 
ได้
 
ใจมันสิขา
D 
ดตาย.. 
 
 
A 

D 
อยู่โง่ๆ กะดีแล้ว ไปสะ
F#m 
เออะเบิ่งเขาฮักกันหลาย
G 
เขาบ่ได้เป
F#m 
ลี่ยนไป 
 
 
Em 
เขาแค่ฮักค
A 
นใหม่

 
ความ
Bm 
จริงกะคือความจ
A 
ริง 
 
ความจ
G 
ริงเป็นสิ่งบ่ต
D 
าย
 
ฮู้แล้ว
Bm 
ลบความจำบ่
A 
ได้ 
 
ความจ
G 
ริงบ่ตาย 
 
แต่คนที่
A 
ฮู้สิตาย

 
นักสืบน้ำ
D 
ตาเช็ดหัวเ
A 
ข่า 
 
สมน้ำ
Bm 
หน้าหัวเน่ามึงห
A 
ลาย
 
อยู
G 
่ปึกๆ 
 
บ่เป็นสุด
F#m 
ท้าย 
 
ต้อง
Em 
กลายเป็นคนที่เ
A 
สียใจ
 
นักสืบน้ำ
D 
ตาไหลย้
A 
อย 
 
ต้อง
Bm 
ได้ค่อยๆ 
 
บืน
F#m 
ตาย
 
แค่
G 
สิหายใจยัง
F#m 
ลำบากฮ่าย 
 
ย้อน
Em 
รับความจริงบ่
A 
ได้
 
ใจมันสิขา
D 
ดตาย..

INSTRU | D | F#m | G | A |
INSTRU | F#m Bm | G | A |

 
ความ
Bm 
จริงกะคือความจ
A 
ริง 
 
ความจ
G 
ริงเป็นสิ่งบ่ต
D 
าย
 
ฮู้แล้ว
Bm 
ลบความจำบ่
A 
ได้ 
 
ความจ
G 
ริงบ่ตาย 
 
แต่คนที่
A 
ฮู้สิตาย

 
นักสืบน้ำ
D 
ตาเช็ดหัวเ
A 
ข่า 
 
สมน้ำ
Bm 
หน้าหัวเน่ามึงห
A 
ลาย
 
อยู
G 
่ปึกๆ 
 
บ่เป็นสุด
F#m 
ท้าย 
 
ต้อง
Em 
กลายเป็นคนที่เ
A 
สียใจ
 
นักสืบน้ำ
D 
ตาไหลย้
A 
อย 
 
ต้อง
Bm 
ได้ค่อยๆ 
 
บืน
F#m 
ตาย
 
แค่
G 
สิหายใจยัง
F#m 
ลำบากฮ่าย 
 
ย้อน
Em 
รับความจริงบ่
A 
ได้
 
ใจมันสิขา
D 
ดตาย..

 
อยู่
G 
ปึกๆ 
 
บ่เป็นสุด
F#m 
ท้าย 
 
ต้อง
Em 
กลายเป็นนัก
A 
สืบ..
 
น้ำตาเช็ด
 
หัวเข่า..

OUTRO | G F#m | Em A | D |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites