คอร์ดเพลง I.C.U. (ไอ.ซี.ยู.)
ศิลปิน คู่แฝดโอเอ
คอร์ดทั้งหมด C Em Am F Fm G
คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ

INTRO | C | Em Am | F Fm | C |

C 
ต่อให้ดวงตะเว็นอ่วยขึ้น 
 
 
Em 
ทางใหม่
F 
อ้ายกะสิฝาก
G 
ใจ 
 
ไว้กับน้
C 
อง
Em 
หากว่าวันพรุ่งนี้ยังมี 
 
 
Am 
เฮาสอง
 
กะว่าสิค
F 
อง 
 
ฮักกันเนิ่นน
G 
าน

 
เมื่อโ
C 
ลกแห่งความเป็นจริงบ่จัง 
 
 
Em 
คือเห็น
F 
น้องเขี่ยอ้ายกระเ
G 
ด็น 
 
ออกนอ
C 
กทาง
Em 
ปล่อยให้อ้ายนอนโทรมจมความ 
 
 
Am 
อ้างว้าง
 
สิให้อ้ายย่
F 
าง 
 
ออกไปทางไหน
G 
ดี

 
เมื่อในวัน
C 
นี้.. 
 
 
Em 
อ้าย.. 
 
บ่
Am 
มีเจ้า
 
หัวใจเ
F 
น่าๆ 
 
สิฝากไว้กับ
G 
ไผ
 
ขาดแล้วห
C 
นอ 
 
 
Em 
ท่อ.. 
 
ต่อ
Am 
ลมหายใจ
 
เป็นอาก
F 
ารของคนใกล้ต
G 
าย
 
ที่กำ
F 
ลังอยู่ในห้อง
G 
ไอ.ซี.
C 
ยู.

INSTRU | C Em | Am | F G | C |
INSTRU | Em | Am | F G | C |

 
เมื่อด
C 
วงตะเว็นยังคงโผล่ขึ้น 
 
 
Em 
ทางเก่า
 
และใ
F 
จเหงาๆ 
 
ก็
G 
ยังเฝ้ารอ 
 
เธ
C 
ออยู่
Em 
แมนสิโดนส่ำได๋อยากให้ 
 
 
Am 
เจ้าฮู้
 
ที่อ้าย
F 
อยู่ 
 
อยู่ได้เพราะมีเ
G 
ธอ 
 
ฮู้..

 
เมื่อในวัน
C 
นี้.. 
 
 
Em 
อ้าย.. 
 
บ่
Am 
มีเจ้า
 
หัวใจเ
F 
น่าๆ 
 
สิฝากไว้กับ
G 
ไผ
 
ขาดแล้วห
C 
นอ 
 
 
Em 
ท่อ.. 
 
ต่อ
Am 
ลมหายใจ
 
เป็นอาก
F 
ารของคนใกล้ต
G 
าย
 
ที่กำ
F 
ลังอยู่ในห้อง
G 
ไอ.ซี.
C 
ยู. 
 
 
G 

 
ก็ในวัน
C 
นี้… 
 
 
Em 
บ่
Am 
มีเจ้า
 
หัวใจเ
F 
น่าๆ 
 
สิฝากไว้กับ
G 
ไผ
 
ขาดแล้วห
C 
นอ..
Em 
ลมห
Am 
ายใจ
 
เป็นอาก
F 
ารของคนใกล้ต
G 
าย
 
ที่กำ
F 
ลังอยู่ในห้อง
G 
ไอ.ซี.
C 
ยู.
 
คืออาก
F 
ารของคนใกล้ต
G 
าย
 
ที่มันน
F 
อนอยู่ในห้อง
Fm 
ไอ.. 
 
ซี.
C 
ยู.

OUTRO | Em | Am | F G | C |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites