คอร์ดเพลง ร้อยผัวแล้วหนักหัวใคร
ศิลปิน เตย วีรยา
คอร์ดทั้งหมด Am G F D Em
คีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ

INSTRU | Am | G | Am | G |

 
ต่อให้มีร้อย
Am 
ผัว 
 
ถ้าผู้ชายมั
G 
นชั่วก็ยังหา
Am 
อีก
 
ยอมเป็นผู้หญิงมีตำ
F 
หนิ 
 
ถ้าผัวเก่าไม่
G 
ดีจะหาใหม่
C 
จนเจอ
 
ถ้าได้ผัว
Dm 
ดีก็อยากมีผัวเดียว 
 
ไม่ใช่แค่
Em 
เสียวหนุกหรอยไป
Am 
เพ้อ
 
หม
F 
าๆทั้งเพที่เ
G 
จอ 
 
ไม่เคย
Am 
สมหวัง 
 
 
G 

Am 
ถ้ารู้ว่าเป็นพันนี้ 
 
ฉัน
G 
คงไม่หลวมตัว
F 
คงไม่เอาทำผัว 
 
ให้เปลือง
C 
ตัวและเปลือง
G 
ใจ
Am 
ให้คนเขานินทา 
 
ว่า
G 
ฉันมันร่านมันร้าย
 
หาว่า
F 
ฉันเป็นคนหลายใจ 
 
หาว่า
G 
ฉันคบใครหลายคน

F 
แล้วใครจะ
G 
รู้ 
 
ว่า
Em 
ฉันพยายาม
Am 
ที่สุด
F 
ที่จะฉุด
G 
รั้ง 
 
ความรักเอาไ
C 
ว้ให้นาน
F 
แต่แก้วที่มันร้
G 
าว 
 
 
Em 
บาดใจฉันจนแหลก
Am 
ราน
F 
เกินจะต้านทานไปต่อไม่ไ
G 
หว

F 
เมื่อต่างคนต่างไ
G 
ป 
 
ผู้ชายได้เมีย
Em 
ใหม่ 
 
ไม่มีใครว่า
Am 
ไม่ดี
F 
แต่พอเป็นผู้ห
G 
ญิง 
 
ก็กลายเป็นมือ
C 
สอง 
 
มือ
G/B 
สาม 
 
มือ
Am 
สี่
 
ถูก
F 
ด่าเป็นคนไม่ดี 
 
ว่า
G 
มีผัวใหม่แล้วหล่าว

 
ต่อให้มีร้อย
F 
ผัว 
 
ถ้าผู้ชายมั
G 
นชั่วก็ยังหา
Am 
อีก
 
ยอมเป็นผู้หญิงมีตำ
F 
หนิ 
 
ถ้าผัวเก่าไม่
G 
ดีจะหาใหม่
C 
จนเจอ
 
ถ้าได้ผัว
Dm 
ดีก็อยากมีผัวเดียว 
 
ไม่ใช่แค่
Em 
เสียวหนุกหรอยไป
Am 
เพ้อ
 
หม
F 
าๆทั้งเพที่เ
G 
จอ 
 
ไม่เคย
Am 
สมหวัง..

 
ก็แค่ผู้ห
F 
ญิงที่เลือกผัว
G 
ผิด 
 
ฉันควรมี
Em 
สิทธิ์จะเลือกผั
Am 
วใหม่
 
หลาย
F 
ผัวแล้วหนักหัวใ
G 
คร 
 
ถ้าผัวเก่ามัน
Am 
เลว

INSTRU | F G | Am | F G | C |
INSTRU | Dm | Em | F G | Am |

 
ต่อให้มีร้อย
F 
ผัว 
 
ถ้าผู้ชายมั
G 
นชั่วก็ยังหา
Am 
อีก
 
ยอมเป็นผู้หญิงมีตำ
F 
หนิ 
 
ถ้าผัวเก่าไม่
G 
ดีจะหาใหม่
C 
จนเจอ
 
ถ้าได้ผัว
Dm 
ดีก็อยากมีผัวเดียว 
 
ไม่ใช่แค่
Em 
เสียวหนุกหรอยไป
Am 
เพ้อ
 
หม
F 
าๆทั้งเพที่เ
G 
จอ 
 
ไม่เคย
Am 
สมหวัง..

 
ต่อให้มีร้อย
F 
ผัว 
 
ถ้าผู้ชายมั
G 
นชั่วก็ยังหา
Am 
อีก
 
ยอมเป็นผู้หญิงมีตำ
F 
หนิ 
 
ถ้าผัวเก่าไม่
G 
ดีจะหาใหม่
C 
จนเจอ
 
ถ้าได้ผัว
Dm 
ดีก็อยากมีผัวเดียว 
 
ไม่ใช่แค่
Em 
เสียวหนุกหรอยไป
Am 
เพ้อ
 
หม
F 
าๆทั้งเพที่เ
G 
จอ 
 
ไม่เคย
Am 
สมหวัง..

 
ก็แค่ผู้ห
F 
ญิงที่เลือกผัว
G 
ผิด 
 
ฉันควรมี
Em 
สิทธิ์จะเลือกผั
Am 
วใหม่
 
หลาย
F 
ผัวแล้วหนักหัวใ
G 
คร 
 
ถ้าผัวเก่ามัน
Am 
เลว

 
ร้อย
F 
ผัวแล้วหนักหัวใ
G 
คร.. 
 
ถ้าผัวเก่ามัน
Am 
เลว..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites