คอร์ดเพลง อยู่เป็นตายาย
ศิลปิน ก้อย กินรี
คอร์ดทั้งหมด F C Dm Bb Gm Am
เปลี่ยนคีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ Capo #5 กดลดคีย์ 5 ครั้ง

INTRO | F C | Dm C |
INTRO | Bb C | F C |

F 
แม้ว่าเธอกับฉันไม่มีเหมือ
Am 
นใคร
Bb 
แต่เราเข้า
C 
ใจ 
 
ซึ่ง
F 
กันและกัน
 
เลิก
Dm 
งาน กลับมา  
Am 
เธอยิ้มให้ฉัน
 
ความ
Gm 
สุข 
 
แค่
C 
นั้น 
 
ก็เกิ
F 
นพอ

 
ไม่ได้
Gm 
รวยไม่ได้มีมาก
Am 
มาย
 
แต่ว่า
Gm 
เรานั้นจะสร้างไปด้วย
Am 
กัน
 
แม่วัน
Gm 
นี้มันจะไม่เป็นอย่า
Am 
งฝัน
 
แค่เธอ
Bb 
นั้น 
 
อยู่ข้างกายกันก็
C 
พอ

 
ขอบคุณเธอ
F 
นะ 
 
ที่อยู่ข้าง
C 
กันไม่ว่า
Dm 
วันไหน
 
สิ่ง
C 
ที่ขาด
Bb 
หายเราสร้างมันได้ด้วยมือ
Gm 
สองคน
 
อยู่เ
C 
ป็นตาย
F 
าย 
 
ให้รักแรง
C 
ใจ 
 
ตั้งแต่
Dm 
วันที่ขัด
C 
สน
 
จน
Bb 
วันนี้ 
 
 
Am 
Gm 
 
ขอบคุณความ
C 
จนคัดคนจริ
F 
งใจ

Bb 
  ต้นทุนชีวิต 
 
อาจ
Am 
มีไม่เท่าเขา
Bb 
  แต่สองเ
C 
ราก็ไม่เค
F 
ยท้อ
Bb 
  รักกันยืนน
C 
าน 
 
เหมือนตา
Am 
ยายเถิด
Dm 
หนอ
 
  ไม่ได้
Bb 
คาบช้อนเงินช้อนทองเกิดมา
 
  
C 
เราสร้างกันได้ เย้ เฮ..

INSTRU | F C | Dm C |
INSTRU | Bb | Gm C |
INSTRU | F C | Dm C |
INSTRU | Bb Am | Gm C | F |

 
ไม่ได้
Gm 
รวยไม่ได้มีมาก
Am 
มาย
 
แต่ว่า
Gm 
เรานั้นจะสร้างไปด้วย
Am 
กัน
 
แม่วัน
Gm 
นี้มันจะไม่เป็นอย่า
Am 
งฝัน
 
แค่เธอ
Bb 
นั้น 
 
อยู่ข้างกายกันก็
C 
พอ

 
ขอบคุณเธอ
F 
นะ 
 
ที่อยู่ข้าง
C 
กันไม่ว่า
Dm 
วันไหน
 
สิ่ง
C 
ที่ขาด
Bb 
หายเราสร้างมันได้ 
 
ด้วยมือ
Gm 
สองคน
 
อยู่เ
C 
ป็นตาย
F 
าย 
 
ให้รักแรง
C 
ใจ 
 
ตั้งแต่
Dm 
วันที่ขัด
C 
สน
 
จน
Bb 
วันนี้ 
 
 
Am 
Gm 
 
ขอบคุณความ
C 
จนคัดคนจริ
F 
งใจ

 
ขอบคุณเธอ
F 
นะ 
 
ที่อยู่ข้าง
C 
กันไม่ว่า
Dm 
วันไหน
 
สิ่ง
C 
ที่ขาด
Bb 
หายเราสร้างมันได้ 
 
ด้วยมือ
Gm 
สองคน
 
อยู่เ
C 
ป็นตาย
F 
าย 
 
ให้รักแรง
C 
ใจ 
 
ตั้งแต่
Dm 
วันที่ขัด
C 
สน
 
จน
Bb 
วันนี้ 
 
 
Am 
Gm 
 
ขอบคุณความ
C 
จนคัดคนจริ
F 
งใจ

 
จน
Bb 
วันนี้ 
 
 
Am 
Gm 
 
ขอบคุณความ
C 
จนคัดคนจริ
F 
งใจ..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites